Lastenneuvolan toiminta

Viiden päivän ikäinen vauva nukkuu.

Lastenneuvolapalvelut on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen. Lapsi ja perhe tulevat lastenneuvolan asiakkaaksi kun lapsi on 2-3 viikon ikäinen. Lastenneuvolapalvelut ovat maksuttomia ja toimivat ajanvarauksella

Neuvolan palvelumuodot

  • terveystarkastukset
  • kotikäynnit ensisynnyttäjille ja uusille kuntaan muuttaneille
  • laajennettu perhevalmennus
  • avoneuvola

Lastenneuvolasta ei kirjoiteta sairauslomatodistuksia. Mikäli työnantaja vaatii todistuksen lapsen sairaudesta johtuvasta poissaolosta, ota yhteys terveysasemalle.

Lastenneuvolan tehtävät

Lastenneuvolan toiminnan lähtökohtana on lapsen ja perheen yksilöllisten tarpeiden tunnistaminen ja voimavarojen tukeminen. Neuvolan tuki suunnataan koko perheelle. Tarvittaessa lapsi ja perhe ohjataan jatkotutkimuksiin tai muiden palveluiden piiriin.

  • lapsen kasvun ja kokonaiskehityksen seuranta ja tukeminen
  • sairauksien ennaltaehkäisy ja varhainen toteaminen
  • vanhemmuuden tukeminen
  • perheiden hyvinvoinnin edistäminen
  • kansallisen rokotusohjelman mukaisten rokotteiden antaminen

Laajoissa terveystarkastuksissa arvioidaan lapsen terveydentilan lisäksi koko perheen hyvinvointia. Mukaan kutsutaan aina lapsen molemmat vanhemmat. Laajojen terveystarkastusten toteutukseen osallistuvat terveydenhoitaja ja lääkäri, sekä tarvittaessa myös muut lapsiperheen kanssa työskentelevät ammattihenkilöt.

Raisiossa varhaiskasvatuksessa tehdään kaikista neljävuotiaista kirjallinen palaute laajaa terveystarkastusta varten. 

Määräaikaisten terveystarkastuksen ajankohdat ja toteuttajat