Vanhemmuus

Vanhemmuus on matka, joka alkaa jo ennen lapsen syntymää ja jatkuu läpi eliniän. Vanhempana ei koskaan tarvitse olla valmis vaan lapsen kasvaessa ja kehittyessä myös vanhempi voi koko ajan oppia uutta ja kehittyä. Vanhemmuuden matkalla on lupa kompastua ja pyytää apua. Riittävän hyvä vanhemmuus ei tarkoita täydellistä vanhemmuutta.

Lapselle tärkeää on turvallinen, lämmin ja vastavuoroinen suhde vanhempaan. Lapsi tarvitsee kokemuksen siitä, että hänestä välitetään, häntä hoidetaan ja häntä rakastetaan.Rutiinit, sekä vanhemman asettamat iänmukaiset säännöt ja rajat ovat tärkeitä lapselle.

Vertaistukea vanhemmuuteen voi saada muilta samassa elämäntilanteissa olevilta. Perhekerhoihin ja muuhun toimintaan kannattaa rohkeasti lähteä mukaan toisiin vanhempiin tutustumiseksi. Vanhemmuuden iloista ja suruista keskustellaan myös neuvolassa ja neuvolaan kannattaa olla yhteydessä, jos jokin asia askarruttaa. Vanhemmuuden pulmatilanteissa tukea saa myös perheneuvolasta.

Tukea vanhemmuuteen neuvolasta

Tukea vanhemmuuteen kouluterveydenhuollosta

Tukea vanhemmuuteen perheneuvolasta

Lisätieto vanhemmuudesta verkossa

Asiasanat

Lapsiperheet
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Neuvolapalvelut