Synnytyksen jälkeinen masennus

Suurin osa synnyttäneistä naisista kokee synnytyksen jälkeisinä päivinä masentuneisuutta, mielialan vaihtelua, itkuisuutta sekä joskus ruokahaluttomuutta ja unettomuutta. Kyse on normaalista herkistymisestä, jota kutsutaan myös nimellä baby blues. Oireet ovat voimakkaimmillaan 3-5 päivää synnytyksen jälkeen ja ne yleensä häviävät parin viikon sisällä.

Noin 10-15%:lle synnyttäneistä kehittyy synnytyksen jälkeinen masennus. Se on oireiltaan vakavampi ja pitkäkestoisempi. Oireina voi olla matalan mielialan lisäksi ahdistuneisuutta, huolestuneisuutta, pelkoja, itsensä syyllistämistä, riittämättömyyttä, joskus jopa itsetuhoisia ajatuksia tai lapseen liittyviä uhkakuvia. Avun hakeminen ja äheisten tuki on tärkeää. 

Neuvolassa kaikki 3kk ikäisen vauvan äidit täyttävät EPDS-mielialakyselylomakkeen. Äidin mielialaa, jaksamista ja vointia seurataan ja kysellään myös kaikkien muiden neuvolakäyntien yhteydessä. Tarvittaessa äidille järjestetään apua.

Lisätietoa synnytyksen jälkeisestä masennuksesta

Asiasanat

Lapsiperheet
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Neuvolapalvelut