Päihteet luovat lapselle turvattomuutta

Kysely eri päihteiden käytöstä kuuluu lastenneuvolan toimintaan. Suurin osa pienten lasten vanhemmista käyttää alkoholia vastuullisesti. Kuitenkin joka viides lapsi kokee vanhempien alkoholinkäytön haittaavan elämäänsä jollakin tavalla. Lapsi voi kokea myös kohtuukäytön häiritsevänä tai pelottavana, ja siksi omia alkoholinkäyttötottumuksia on tärkeä pysähtyä silloin tällöin pohtimaan.

Päihteiden aiheuttamat muutokset vanhemman olemuksessa, äänensävyssä ja tavassa reagoida luovat kaiken ikäisille lapsille turvattomuudentunnetta. Vanhemman päihdeongelma voi vakavimmillaan johtaa lapsen fyysisen ja emotionaalisen hoidon laiminlyöntiin ja kaltoinkohteluun.

Mikäli sinulla on päihteiden väärinkäyttöä, ota asia rohkeasti esille neuvolassa.

Lisätietoa ja apua päihdeasioihin 

Asiasanat

Lapsiperheet
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Neuvolapalvelut