Lapsen kasvu ja kehitys

Lapsen kasvun seuranta on kiinteä osa neuvolan ja kouluterveydenhuollon tarkastuksia. Kasvun vaiheita ovat sikiöaikaisen kasvun jälkeen imeväisiän, lapsuuden ja murrosiän kasvu. Jokaisella kasvun vaiheella on omat tyypilliset piirteensä. Kasvua seuraamalla voidaan havaita mahdollisimman varhain muutokset tai poikkeamat normaalikasvusta. Näin voidaan vaikuttaa mahdollisiin terveysriskeihin tai havaita sellaisia sairauksia, joiden yhtenä tai ainoana oireena on kasvun muutos.

Lapsen ylipaino

Lapsen kehitys

Lapsi kasvaa ja kehittyy välillä hämmästyttävääkin vauhtia läpi erilaisten vaiheiden. Neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa lapsen kehitystä seurataan terveystarkastusten yhteydessä. 

Asiasanat

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto
Neuvolapalvelut