Apuvälinepalvelut

Apuvälinelainaamo
Aukioloajat
Avoinna ma–pe klo 13-14. Asioinnista muina aikoina voi sopia erikseen.
Puhelinnumero
Apuvälinelainaamo (puhelinaika ma–pe klo 12.30–13)
Apuvälinehuolto
Käyntiosoite

Juhaninkuja 3
21200 Raisio

Postiosoite

Juhaninkuja 3
21200 Raisio

Location coordinates

Apuvälinelainaamo on avoinna arkisin klo 13-14. mahdolliset poikkeukset aukiolossa ovat tässä alla!

Siirrymme Varsinais-Suomen hyvinvointialueen palvelukseen ja tätä sivustoa emme enää pysty päivittämään 1.1.2023 jälkeen. Raisio.fi loppuiset sähköpostiosoitteet eivät ole enää voimassa. Varha sähköpostit 1.1.2023 alkaen ovat muotoa: etunimi.sukunimi@varha.fi

Apuvälinepalvelun sisäänkäynti on "vanhan kauppiksen" puoleisessa osassa, nuorisokeskus Nopan vieressä. Siellä on leveät portaat ja luiska. Asioinnista muuna aikana voi sopia apuvälinelainaamon puhelinaikana tai huollon kanssa.

Ota tullessasi vuoronumero lainaamon oven vierestä. 

Kiireellisissä asioissa kannattaa aina soittaa lainaamon puhelinaikana. Sähköpostilla emme voi asioida henkilökohtaisissa asioissa.

Suosittelemme maskin käyttöä asioidessa.

Apuvälinepalvelut ovat tarkoitettu henkilölle, jonka toimintakyky on rajoittunut vamman, sairauden, ikääntymisen tai kehitysviivästymän vuoksi. Apuvälineen avulla pyritään tukemaan, ylläpitämään tai parantamaan toimintakykyä taikka ehkäisemään toimintakyvyn heikentymistä sekä tukemaan itsenäisyyttä. Apuvälineen lainaus edellyttää apuvälinealan asiantuntijan arviota ja opastusta välineen käytöön. Rollatorin ja pyörätuolin tarvetta kartoitamme ensin alla olevalla lomakkeella, jonka voit tulostaa ja palauttaa lainaamoon asiointiaikana. Sen jälkeen lainaamosta otetaan yhteyttä.

Apuvälineen kuljetuksesta vastaa ensisijaisesti asiakas. Suuren apuvälineen kuljetuksesta (ei mahdu henkilöautoon, invataksiin) vastaa terveydenhuolto.

Apuvälineen käyttäjän tulee olla paikalla lainaustilanteessa, mutta erikseen sovittaessa, myös toinen henkilö voi asioinnin hoitaa. Tässä tapauksessa tulee täyttää puolesta-asioinnin lomake.

Raisio kuuluu alueelliseen apuvälinekeskukseen, mutta asiointi tapahtuu edelleen Terveysristeyksen apuvälinelianaamon kautta.

Tilapäiseen tarpeeseen lainattavat apuvälineet

Apuväline lainataan vajaakuntoiselle henkilölle, jotta hän selviytyy päivittäisissä toimissaan. Apuvälinettä tarvitaan esim. leikkauksen yhteydessä ja sairaalajakson jälkeen kotona. Sairaanhoitoon liittyviä välineitä kuten ortooseja (esim. polvituki), kipsikenkiä tai tukisukkia ei saa apuvälinelainaamosta. Näitä voi kysyä leikkaavalta taholta. Joillakin yksityisillä yrityksillä on tarjolla lainattavia apuvälineitä maksua vastaan.

Apuvälinehuolto  

Apuvälineiden puhdistuksesta vastaa apuvälineen käyttäjä. Jos apuväline menee rikki tai sen käytössä ilmenee ongelmaa, ota välittömästi yhteyttä huoltoon. Terveysristeys korjaa ja huoltaa Raision kaupungin apuvälinelainaamosta luovutettuja apuvälineitä

Huollon p. 044 797 1481. Asiakas itse vastaa huoltoon ja muuttoon liittyvästä kuljetuksesta.

Apuväline lääkinnälliseen kuntoutukseen eli pitkäaikaiseen tai pysyvään tarpeeseen

Apuväline lainataan tai luovutetaan henkilölle, joilla on lääkärin toteama ja pitkäaikainen vamma, sairaus tai kehitysviivästymä. Apuvälineellä tuetaan itsenäistä selviytymistä päivittäisissä toimissa. Apuvälineen tarve arvioidaan kuntoutujan ja apuvälinealan asiantuntijan yhteistyönä. Arvioinnin ja hankinnan tekee se julkinen terveydenhuolto, jossa kuntoutujan Kuntoutussuunnitelma tehdään.

Apuvälinepalveluja ohjaa valtakunnallinen toimintakäytäntö. Apuvälineisiin ei ole subjektiivista oikeutta. Terveydenhuolto ei korvaa harrastuksessa käytettäviä välineitä. Normaaliin vanhenemiseen liittyvät apuvälineet asiakas hankkii itse. Näitä voivat olla esim. kävelykeppi, kävelyteline, suihkutuoli, wc koroke. Työnantaja on työturvallisuuslain mukaan velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä mm. huolehtimalla riittävistä työvälineistä. Työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää työolosuhteiden järjestelytukea työnantajalle.

Kehen ottaa yhteyttä?

  • Jos tarvitset kävelyn, liikkumisen tai peseytymisen perusapuvälinettä, ota yhteyttä apuvälinelainaamoon.
  • Jos tarvitset näkövammaisen apuvälinettä  ole yhteydessä Tyks Näköpoliklinikkaan  
    (ajanvaraus ma–pe klo 8–13) tai kuntoutusohjaajaan p. 040 593 4023
  • Jos tarvitset yksilöllisen sovitusta vaativan liikkumisen apuvälineen (esim. pyörätuoli), siirtymisen apuvälineen (esim. suihkutuoli, nostolaite) tai pienapuvälineitä, ota yhteyttä aikuisten toimintaterapeuttiin p. 044 797 1257.
  • Jos tarvitset pohjalliset tai jalkineet, ota yhteyttä fysioterapeuttiin p.040 6565 122
  • Jos tarvitset proteesin tai peruukin, ota yhteyttä osastonhoitajaan p. 044 797 1244.
  • Jos tarvitset tukisukan, lääkäri arvioi lääketieteelisen perusteen myöntämiselle lääkinnällisenä kuntoutuksena ja paineluokan sekä laittaa LC viestin osastonhoitajalle. Jos olet jo käyttänyt tukisukkaa ja uutta lääkärin arviota ei tarvita, ota yhteyttä suoraan apuvälinelainaamoon.
  • Ajantasaisen tiedon valtakunnallisista apuvälinepalveluista löydät osoitteesta www.terveyskylä.fi ja siellä Kuntoutumistalon Apuvälineet.

Tuettu asuminen

Terveydenhuolto vastaa yksilöllisen arvion perusteella luovutettavista lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineistä. Asumispalveluyksiköissä tulee olla riittävät ja asianmukaiset toimitilat ja varusteet sekä toiminnan edellyttämä henkilöstö.

Julkinen sosiaali- ja terveydenhuollon laitos

Järjestää laitoksissa hoidettavien henkilöiden apuvälinepalvelut. Tämä koskee myös niiden henkilöiden apuvälinepalveluja, jotka ovat muuttaneet toiselta paikkakunnalta joko kotoa tai toisesta laitoksesta ja, jotka ovat säilyttäneet aiemman asuinpaikkakunnan kotikuntanaan.

TYKS

Lasten, näön, kuulon, hengityksen, kommunikoinnin ja tietokoneen käytön sekä sähköiset liikkumisen apuvälineet on keskitetty TYKS:n vastaaville klinikoille ja apuvälinekeskukseen.

Vammaispalvelu

Asuntoon kiinnitettäviä välineitä voi tiedustella kunnan vammaispalvelusta. Vaikeavammaisen asunnon muutostöihin liittyvää arviointia tekee kunnan terapeutti, jonka kanssa olet hoitosuhteessa tai Kuntoutuspalvelujen toimintaterapeutti p. 044 797 1257.

Opetustoimi

Opetustoimi on velvollinen järjestämään vammaiselle tai muuta erityistukea tarvitsevalle oppilaalle maksutta koulu- ja luokkakohtaiset apuvälineet perusopetuslain perusteella. Tällaisia ovat esimerkiksi opetusvälineisiin ja oppimateriaaleihin kuuluvat kommunikointia tukevat materiaalit ja välineet, erityispulpetit ja tuolit sekä koulussa esteettömän liikkumisen mahdollistavat luiskat, hissit, kaiteet. Koulun apuvälinepalveluita haetaan kouluterveydenhuollon kautta. Oppilaan henkilökohtaiset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet tulevat terveydenhuollon kautta. Peruskoulun yläasteelta alkaen opiskelussa tarvittavat vaativat opiskelun apuvälineet tulevat Kelan kautta.

KELA

Kansaneläkelaitos vastaa työssä tai ammatillisessa koulutuksessa suoriutumisessa tarvittavista välttämättömistä kalliista ja vaativista apuvälineistä. Koulutukseen lasketaan mukaan lukiossa ja peruskoulun seitsemännellä tai sitä ylemmällä vuosiluokalla opiskelevan vaikeavammaisen kalliit ja vaativat apuvälineet, jotka ovat opiskelun kannalta välttämättömät.

Muut tahot

Vakuutusyhtiöt, valtionkonttori ovat myös apuvälinepalveluissa korvaajina. Lisätietoja www.terveyskylä.fi.

Liitteet

Asiasanat

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Kuntoutus