Kouluterveydenhuollon tehtävät ja toiminta

Kouluterveydenhuollon tehtävänä koululla on seurata ja edistää koulutyön terveellisyyttä, turvallisuutta ja oppilaiden hyvinvointia. Kouluterveydenhuollon sisältöä on:

 • Oppilaan hyvinvoinnin, terveen kasvun ja kehityksen seuraaminen ja tukeminen.
 • Vuosittain toteutuva terveydenhoitajan terveystarkastus. Terveystarkastus sisältää aina yksilöllistä terveysneuvontaa. Tarvittaessa ohjataan jatkotutkimuksiin tai tarpeellisen tuen piiriin.
  • Ensimmäisellä, viidennellä ja kahdeksannella luokalla laaja terveystarkastus, jossa sekä terveydenhoitajan että lääkärin vastaanotto. Laajaan tarkastukseen kutsutaan vanhemmat mukaan.
 • Koulutapaturmien ensiapu. Ensiaputilanteessa ensisijaisesti huoltaja vastaa oppilaan saattamisesta jatkohoitoon terveysasemalle.
 • Huoltajien kasvatustyön tukeminen
 • Kiinteä yhteistyö koulun muun henkilökunnan kanssa.
 • Koulun terveydellisten olojen valvonta.
 • Ehkäisyneuvonta.

Kouluterveydenhoitoon EI sisälly:

 • Vapaa-ajalla ja harrastuksissa sattuneiden tapaturmien hoito.
 • Oppilaan sairaanhoito.
 • Akuutit- ja pitkäaikaissairaudet hoidetaan terveyskeskuksessa, Tyks:ssa tai muualla hoitavalla lääkärillä.

Lapsen opettajalle tulee ilmoittaa lapsen mahdollisesta sairaudesta ja  lääkityksestä, jota lapsi saattaa tarvita koulupäivän aikana. Lääke on aina hyvä olla lapsen mukana koulussa.

Laajan terveystarkastuksen esitietolomakkeet

Tulosta alta vanhempien esitietolomake, audit ja oppilaan selviytyminen ja hyvinvointi koulussa -lomake kun terveydenhoitaja ilmoittaa terveystarkastuksen ajankohdasta. Täytetyt esitietolomakkeet tulee toimittaa terveydenhoitajalle ennen tarkastusta oman terveydenhoitajan ohjeistuksen mukaan. 

Ensimmäisen luokan laaja terveystarkastus, vanhempien lomake.

Viidennen luokan laaja terveystarkastus, vanhempien lomake.

Kahdeksannen luokan laaja terveystarkastus, vanhempien lomake.

AUDIT vanhempien täytettäväksi kaikkiin laajoihin tarkastuksiin.

Oppilaan selviytyminen ja hyvinvointi koulussa lomake kaikkiin laajoihin tarkastuksiin. Toimitetaan opettajalle, joka täytettyään sen toimittaa lomakkeen terveydenhoitajalle.

Lisäksi viidennen ja kahdeksannen luokan oppilaat täyttävät koulussa oppilaan esitietolomakkeet ja kahdeksasluokkalaiset lisäksi nuorten päihdemittari ADSUMEn. 

Asiasanat

Lapsiperheet
Nuoret
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto