Opiskeluterveydenhuollon palvelut

Tyttö katselee.

Opiskeluterveydenhuollon palvelut on tarkoitettu lukiolaisille, toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville sekä päätoimisesti Raseko:n Raision toimipisteissä opiskeleville aikuisille.

Opiskeluterveydenhuolto on osa kunnallista perusterveydenhuoltoa. Kunnan tehtävänä on järjestää opiskeluterveydenhuollon piirissä oleville terveydenhoito- ja sairaanhoitopalvelut mukaan lukien suun terveydenhuollon ja mielenterveyden palvelut. 

Opiskeluterveydenhuoltoon sisältyy

 • Terveyden ja hyvinvoinnin sekä opiskelukyvyn seuraaminen ja edistäminen
 • Opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä opiskeluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen
 • Terveyden ja sairaanhoitopalveluiden järjestäminen, mukaan lukien mielenterveys- ja päihdetyö, seksuaaliterveyden edistäminen ja suun terveydenhuolto
  • vastaanotto ilman ajanvarausta sairaanhoidollisten ym. asioiden hoitoa varten
  • koulutapaturmien ensiapu
  • ehkäisyn aloitus ja kontrollit
  • terveysneuvontaa: esim. ravitsemus, painonhallinta, syömishäiriöt, päihteet ja seksuaaliterveys
  • rokotukset
 • Erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen, sekä opiskelijan tukeminen ja tarvittaessa jatkotutkimuksiin tai -hoitoon ohjaaminen
 • Opiskeluhuolto

Terveystarkastukset lukiossa

 • Terveydenhoitajan terveystarkastukseen kutsutaan kaikki 1 vuoden opiskelijat
 • 2. luokan syyslukukaudella tytöt kutsutaan lääkärintarkastukseen
 • 2 kevätlukukaudella poikien tarkastus kutsuntatarkastusten yhteydessä
 • 3 ja 4 luokalla tehdään seurantatarkastuksia

Terveystarkastukset Rasekolla

 • Terveydenhoitajan tarkastukseen kutsutaan 1. opiskeluvuotena nuorisoasteen perustutkintoa opiskelevat
 • Lääkärin tarkastus 1. tai 2. opiskeluvuotena perustutkintoa opiskeleville riippuen koulutusalasta
 • Ammatilliseen koulutukseen valmentavassa koulutuksessa opiskelevat kutsutaan terveydenhoitajan tarkastukseen
 • Kutsuntaikäisten raisiolaisten poikien kutsuntatarkastukset huhti-toukokuussa
 • Seurantakäynnit yksilöllisen tarpeen mukaan
 • Aikuisopiskelijoiden tulee varata aika terveystarkastukseen itse joko sähköisesti, puhelimitse tai wilman kautta.

Rasekolla terveystarkastusten tarkempi toteutusaikataulu on alakohtainen. Terveydenhoitaja tiedottaa terveystarkastuksesta sen ollessa ajankohtainen.

Muita palveluja nuorille

Palveluja raisiolaisille nuorille -opas

Avainsanat

Nuoret
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto