Päihteet luovat turvattomuutta ja haittaavat kehitystä

Kouluterveydenhoitajaan voi rohkeasti ottaa yhteyttä aina, jos

  • Nuorella herää kysymyksiä tai huolta kaverin tai muun läheisen päihteidenkäytöstä.
  • Vanhemmilla on herää huoli tai epäilys nuoren päihteidenkäytöstä.
  • Mikäli perheessä on päihteiden väärinkäyttöä.

Kouluterveydenhoitajien yhteystiedot

Vanhempien päihteidenkäyttö

Kysely eri päihteiden käytöstä kuuluu kouluterveydenhuollon toimintaan. Suurin osa vanhemmista käyttää alkoholia vastuullisesti. Silti neljännes lapsista ja nuorista kokee vanhempien alkoholinkäytön haittaavan elämäänsä jollakin tavalla. Lapsi voi kokea myös kohtuukäytön häiritsevänä tai pelottavana. Lapsi voi olla huolissaan vanhemman terveydestä ja hyvinvoinnista. Siksi vanhempien on tärkeä silloin tällöin pysähtyä pohtimaan omia alkoholinkäyttötottumuksia.

Päihteiden aiheuttamat muutokset vanhemman olemuksessa, äänensävyssä ja tavassa reagoida luovat kaiken ikäisille lapsille ja nuorille turvattomuudentunnetta. Vanhemman päihdeongelma voi vakavimmillaan johtaa lapsen fyysisen ja emotionaalisen hoidon laiminlyöntiin ja kaltoinkohteluun. Lapsi tai nuori voi myös tuntea huolta, häpeää ja ahdistusta vanhemman päihteidenkäytön vuoksi.

Nuori ja päihteet

Vanhempien on tärkeää keskustella lapsen ja nuoren kanssa päihteistä jo hyvissä ajoin ennen kuin ne tuntuvat ajankohtaisilta. Murrosiän myrskyissä on myös yhtä tärkeää kuin aiemminkin kysyä nuorelta tämän kuulumisia. Vanhempien on hyvä olla tietoisia siitä missä ja kenen kanssa nuori milloinkin liikkuu. Nuori kaipaa edelleen turvalliset rajat, säännöt ja vanhemman läsnäoloa. Nuoren päihteidenkäyttöön on tärkeää suhtautua nollatoleranssilla. 

Asiasanat

Lapsiperheet
Nuoret
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto