Oppilashuolto oppilaan ja kouluyhteisön tukena

Koululaiset istuvat pöydän ääressä.

Oppilashuollon tarkoituksena on turvata lapsen tai nuoren hyvä kasvu ja kehitys, sekä tunnistaa erilaisia riskitekijöitä kasvuyhteisössä. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä.

Oppilashuolto on monialaista yhteistyötä. Eri ammattiryhmiin kuuluvien työntekijöiden keskinäinen konsultaatio on tärkeä oppilashuollon työmenetelmä. Oppilashuolto on kaikkien kouluyhteisössä työskentelevien ja oppilashuoltopalveluista vastaavien työntekijöiden tehtävä.

Oppilashuollon palvelut

Oppilashuollon palveluja ovat kouluterveydenhuollon palvelut sekä psykologi- ja kuraattoripalvelut. Oppilashuoltoa toteutetaan tiiviissä yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa. Tarvittaessa oppilashuoltotyössä voidaan tehdä yhteistyötä myös muiden toimijoiden, kuten eri järjestöjen tai poliisiviranomaisten kanssa.

Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Tämän lisäksi oppilailla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon.

Perusopetuksen oppilashuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa.

Millaisissa asioissa yksilöllinen oppilashuolto voi auttaa?

Vanhemmat voivat olla yhteydessä kouluterveydenhoitajaan, opettajaan tai muihin oppilashuollon toimijoihin esimerkiksi, mikäli herää huolta oppilaan

  • oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvissä asioissa
  • terveyteen, kasvuun tai kehitykseen liittyen
  • kaverisuhteisiin tai koulukiusaamiseen liittyen
  • vaikeaan kotitilanteeseen liittyen
  • jne.

 

 

Avainsanat

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto