Sosiaalipalveluiden odotusajat

Ikäihmisten sosiaalipalveluiden odotusajat

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (26 §) velvoittaa kuntia julkaisemaan ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkikö voi saada hakemaansa sosiaalipalvelua. Odotusajat julkaistaan puolivuosittain Raision kaupungin verkkopalvelussa ja annetaan tiedoksi Raision ja Ruskon vanhusneuvostoille, Raision sosiaali- ja terveyspalveluiden lautakunnalle sekä Ruskon kunnanhallitukselle.

Keskimääräiset odotusajat 1.1.–30.6.2019

Palvelu, keskimääräinen odotusaika ja lisätiedot

  • Ateriapalvelu, 0–3 vuorokautta (arkisin), sisältää kotikäynnin ja muistitestin
  • Kotihoito, 0–5 vuorokautta, palvelutarpeen mukaan, kiireellisessä tilanteessa asiakas saa palvelun heti
  • Omaishoidontuki, 1-4 viikkoa, omaishoidon tuki myönnetään hakemuksen saapumisesta seuraavan kuukauden alusta lähtien. Kaikille kriteerit täyttäneille hakijoille tuki on voitu myöntää em. ajassa.
  • Palvelutarpeen arviointi, 0–7 vuorokautta, palvelutarpeen mukaan, kiireellinen palvelutarvearvio tehdään heti (virka-aika)
  • Tehostettu palveluasuminen 66,0 vuorokautta, odotusaika siitä lähtien, kun asiakas saanut myönteisen palvelupäätöksen ympärivuorokautiseen hoitoon

Seuraavan kerran odotusajat julkaistaan vuoden 2020 alkupuolella ajalta 1.7–31.12.2019.  

Keywords

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaalipalvelut