Potilasasiakirjat

Ohessa lomakkeet joilla voit:

  • pyytää kopiota potilaskertomustiedoistasi
  • tehdä tarkastuspyynnön potilasrekisteritiedoistasi,
  • tehdä korjausvaatimuksen potilasrekisteriin tallennetusta tiedosta tai
  • pyytää potilasrekisterin käyttölokitiedot. 

Palauta täytetty lomake terveysaseman potilastoimistoon. 

Keywords

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Terveydenhuolto, sairaanhoito ja ravitsemus
Potilaan oikeudet