Hoitotakuu ja hoitoon pääsy

Hoitotakuu määrittelee lyhyesti mm.seuraavia asioita:

  • Kuntalaisen tulee saada arkipäivisin terveyskeskuksen aukioloaikana välittömästi yhteys terveyskeskukseen tai sinne on voitava mennä käymään.
  • Terveydenhuollon ammattihenkilön tulee arvioida hoidon tarve 3 arkipäivän kuluessa yhteydenotosta joko puhelimitse tai ajanvarauksessa.
  • Terveyskeskusvastaanotolla tarpeelliseksi todettu hoito tulee järjestää 3 kuukauden sisällä.
  • Terveydenhuollon toimintayksikön tulee julkaista tiedot odotusajoista. 

Hoitotakuu on määritelty terveydenhuoltolaissa.

Raision terveyskeskuksessa on käytössä puhelinvastaaja, jonne saapuneet puhelut puretaan siinä järjestyksessä kuin ne ovat saapuneet. Soittaja voi jäädä myös linjalle odottamaan puheluun vastaamista. Kelloajasta ja viikonpäivästä riippuen takaisinsoittoviive on 0-60 min. Tämän katsotaan täyttävän hoitotakuun vaatimukset.

Kiireettömän hoidon tarpeen arviointiin pääsy terveydenhuollon ammattihenkilölle toteutuu kolmessa arkipäivässä. Arviointi tehdään lähinnä puhelinpalveluna.

Terveyskeskuslääkärin vastaanotolle keskimääräinen odotusaika kiireettömään hoitoon 25.10.19 on 23 arkipäivää.

Erikoissairaanhoidon hoitotakuun toteutuminen

Keywords

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Terveydenhuolto, sairaanhoito ja ravitsemus
Perusterveydenhuolto
Potilaan oikeudet