Ilmoitusten teko

Jos alla olevat linkit eivät toimi, tyhjennäthän sivuhistoriasi.

Lastensuojeluilmoitus

Lastensuojeluilmoitus on tehtävä viipymättä, jos lapsesta on herännyt huoli. Lastensuojelun tarpeen taustalla voivat olla moninaiset syyt sekä lapsen että perheen tilanteessa. Ilmoituksen tekijän ei tarvitse arvioida lastensuojelun tarvetta, vaan ilmoituksen tekemiseen riittää huoli lapsen tilanteesta. Jos haluat konsultoida asiaa, niin voit soittaa sosiaalipäivystykseen.

Ota välittömästi yhteyttä puhelimitse sosiaalipäivystykseen, mikäli epäilet lapsen pahoinpitelyä, lapsi on äkillisesti ilman huoltajaa tai huoltaja on parhaillaan päihtynyt. Raision sosiaalipäivystyksen puhelinnumero on 044 797 1457. Iltaisin, viikonloppuisin ja pyhäpäivinä palvelee Turun seudun sosiaalipäivystys numerossa 02 2626 003. Hätätilanteessa soita 112.

Lastensuojeluilmoitus

Ennakollinen lastensuojeluilmoitus

Sosiaalihuoltolain mukainen yhteydenotto vai ilmoitus?

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tehdään yhteistyössä lapsen ja huoltajien tai aikuisen itsensä kanssa. Lapsen huoltaja voi myös itse tehdä yhteydenoton lapsestaan tai aikuinen/lapsi itsestään. Myös työntekijä voi tehdä yhteydenoton yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakkaalta tulee olla suostumus yhteydenoton tekemiseen.

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta on tehtävä salassapitosäädösten estämättä, jos henkilön suostumusta yhteydenottoon ei voida saada ja henkilö on kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan. Vanhuspalvelulaki (25 §) ja Sosiaalihuoltolaki (35 §) velvoittavat eri viranomaistahoja ilmoituksen tekemiseen.

Ilmoitus/yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi (huoli-ilmoitus)