Päihdeongelman hoitopalvelut

Päihdeongelman hoitopalvelut

Päihdehoitopalveluja voivat käyttää alkoholin, lääkkeiden tai muiden päihteiden käyttönsä liialliseksi ja/tai haitalliseksi kokevat henkilöt. Myös muut riippuvuusongelmat (esim. pakonomainen pelaaminen) kuuluvat hoitomme piiriin. Palvelumme piiriin kuuluvat myös päihde- ja riippuvuusongelmaisten omaiset.

Päihdetiimin avopalveluihin ei tarvita lähetettä. Saadaksesi ajan vastaanotolle voit ottaa yhteyttä palvelusihteeriin puhelimitse tai laittaa viestiä sivun alareunassa olevan linkin välityksellä. Tiimi käsittelee yhteydenottosi ja työntekijä varaa sinulle tapaamisajan. Ensimmäisillä tapaamisilla tehdään tilannearvio ja sen jälkeen tarvittaessa hoitosuunnitelma. Hoito pitää sisällään keskusteluja hoitajan/työntekijän kanssa hoitosuunnitelman pohjalta. Yksikön ulkopuolella tapahtuva päihdekuntoutus tapahtuu hoito- tai kuntoutussuunnitelman mukaisesti. 

Katkaisu- ja vieroitushoito

Hoito tapahtuu Turun A-klinikan vieroitushoitoyksikössä, jonne voit hakeutua myös itse. Alla olevasta linkistä saat lisätietoa. 

A-klinikan vieroitushoitoyksikkö

Opioidiriippuvaisen lääkkeellinen korvaushoito

Hoito perustuu Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen (33/2008). Korvaushoidolla tarkoitetaan opioidiriippuvaisen hoitoa, jossa käytetään apuna buprenorfiinia tai metadonia sisältäviä lääkevalmisteita. Hoidon edellytyksenä on asetuksessa 33/2008 määriteltyjen kriteerien täyttyminen ja avohuollossa toteutunut arviointi. Hoito on pitkäaikainen, jonka perustana on hoitosopimus ja yhteistyö potilaan kanssa. Tavoitteena on joko kuntouttaminen ja päihteettömyys, tai haittojen vähentäminen ja potilaan elämän laadun parantaminen.

Henkilökunta

  • Sairaanhoitajat (päihde- ja mielenterveystyöhön erikoistuneita) ja lähihoitaja tekevät arviointi-, hoito-, terapia- ja kuntoutustyötä.
  • Sosiaalityöntekijä tekee terapiatyötä. Lisäksi hän toimii sosiaaliturva-sosiaalipalveluasioiden konsulttina muille yksikön työntekijöille ja koordinoi korvaushoitopotilaiden psykososiaalista kuntoutusta.
  • Ohjaajan ensisijaisia tehtäviä ovat korvaushoitopotilaiden palveluohjaus ja heidän psykososiaalisen kuntoutumisensa tukeminen.
  • Terveyskeskuslääkäri työskentelee päihdepalveluissa kahtena iltapäivänä viikossa. Hän vastaa ensisijaisesti korvaushoitopotilaiden lääkehoidosta ja tekee tarvittavia lähetteitä ja lausuntoja.
Ask

Kysy neuvoa!

Askarruttaako sinua jokin päihde- tai mielenterveyteen liittyvä asia? Haluatko, että otamme sinuun yhteyttä? Klikkaa oheista linkkiä ja jätä yhteydenotto-pyyntö tai kysymys asiasta, johon haluat saada meiltä vastauksen. Ota rohkeasti yhteyttä!

lateral-image-left