Isyysasiat

Isyyden tunnustaminen neuvolassa

Mies voi tunnustaa isyytensä ennen lapsen syntymää sen kunnan äitiysneuvolassa, jossa äidille ja miehelle on annettu raskaudenaikaisia äitiysneuvolapalveluita. Tunnustaminen on suoritettava henkilökohtaisesti ja tulevan äidin läsnä ollessa. Isyyden tunnustamisen ajankohta sovitaan erikseen neuvolan kanssa, pääsääntöisesti tunnustaminen tehdään raskausviikoilla 30 – 32. Samalla pari voi tehdä sopimuksen lapsen yhteishuollosta.

Mies joka on tunnustanut isyytensä, voi peruuttaa tunnustamisensa ilmoittamalla siitä kirjallisesti isyyden selvittämisestä huolehtivalle lastenvalvojalle viimeistään 30. päivänä lapsen syntymästä. Myös lapsen äiti tai mies joka katsoo olevansa lapsen isä, voi määräajan kuluessa ilmoittaa käsityksensä siitä, että lapsen tunnustanut mies ei ole lapsen isä.

Isyyden tunnustaminen ennen lapsen syntymää tehdään selvissä tapauksissa ensisijaisesti äitiysneuvolassa, mutta vanhemmat voivat tunnustaa lapsen isyyden myös lastenvalvojan luona.

Isyyden tunnustaminen lapsen syntymän jälkeen

Lapsen syntymän jälkeen isyyden selvittämisestä huolehtii lastenvalvoja. Lastenvalvoja saa maistraatilta tiedon avioliiton ulkopuolella syntyneestä lapsesta ja lähettää äidille kutsun lastenvalvojan luo isyyden selvittämiseksi.

Isyyden tunnustamisen merkitys ja oikeusvaikutukset

Isyyden vahvistamisen myötä syntyy lapsen ja isyytensä tunnustaneen miehen sekä tämän sukulaisten välille oikeudellisesti pätevä sukulaisuussuhde. Lapselle syntyy oikeus saada elatusta isältään 18 ikävuoteen asti ja sen jälkeen lapsella on oikeus saada elatusta koulutustaan varten, mikäli se harkitaan kohtuulliseksi. Lapsi saa myös perintöoikeuden isänsä ja isänpuoleisten sukulaistensa jälkeen ja heillä on myös perintöoikeus lapsen jälkeen. Lapselle syntyy oikeus isän sukunimeen sekä oikeus tavata ja tuntea isänsä.

Isyyden vahvistaminen luo myös isälle mahdollisuuden lapsen yhteis- tai yksinhuoltajuuteen. Mikäli vanhemmat eivät asu yhdessä he voivat sopia lastenvalvojan luona lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta sekä elatusavusta. Mikäli vanhemmat eivät pääse sopimukseen edellä mainituista asioista, heidän on mahdollista saattaa asia tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Oikeusgeneettiset isyystutkimukset

Mikäli isyys on epäselvä, on isyydestä mahdollista varmistautua oikeusgeneettisellä isyystutkimuksella. Tutkittavat ottavat lastenvalvojan valvonnassa itse oikeusgeneettistä isyystutkimusta varten tarvittavat solunäytteet suun limakalvolta ja lapsen näytteen ottaa aikuinen. Ennen näytteen ottamista tulee välttää syömistä, juomista (paitsi vesi) ja tupakointia vähintään puoli tuntia. Lastenvalvojan lähetteellä tutkimukset ovat maksuttomia.

Isyyden selvittämisen keskeyttäminen

Lastenvalvoja voi päättää, että isyyden selvittäminen keskeytetään, jos on ilmeistä, ettei isyyden vahvistamista varten ole saatavissa riittävästi tietoja. Lastenvalvoja voi päättää isyyden selvittämisen keskeyttämisestä myös jos lapsi on syntynyt hedelmöityshoidon tuloksena, eikä siittiöiden luovuttaja ole suostunut siihen, että hänet voidaan vahvistaa hoidon tuloksena syntyneen lapsen isäksi. Isyyden selvittäminen voidaan myöhemmin aloittaa uudelleen koska tahansa asianosaisen aloitteesta.

 

 

Asiasanat

Lapsiperheet
Sosiaali- ja terveyspalvelut