Lapsiperheiden sosiaalityö

Lapsiperheiden sosiaalityöhön voit ottaa yhteyttä, kun tarvitset apua esimerkiksi

 • vanhemmuuden tukemiseen
 • lapsiperheen arjessa selviytymiseen
 • lapsen kasvun ja kehityksen tukemiseen
 • perheen vuorovaikutussuhteisiin.

Lapsiperheiden sosiaalityöntekijät kartoittavat perheen tuen tarpeen yhdessä perheen kanssa. Tarvittaessa tehdään perheen suostumuksella yhteistyötä lapsen muun lähiverkoston kanssa (neuvola, päivähoito tai koulu jne.).

Perheelle tarjottava tuki voi olla sosiaalihuollon asiakkuuden perusteella esimerkiksi seuraavanlaista:

 • ohjaus ja neuvonta
 • tukihenkilön tai tukiperheen järjestäminen
 • kotiin järjestettävä perhetyö
 • lapsiperheiden kotipalvelu
 • koulunkäynnin tukeminen
 • vertaisryhmätoiminta
 • asumiseen liittyvät tukitoimet
 • lapsen harrastustoiminnan tukeminen
 • taloudellinen tuki
Lastensuojelun päivystys
Organisaatio
Sosiaali- ja terveyskeskus
Yksikkö
Perhepalvelut
Matkapuhelinnumero
+358 44 797 1457
Address
Kaupungintalo, Nallinkatu 2
Pyydä apua! -nappi

Pyydä apua! -nappi

Pyydä apua! -nappi on lapsiperheille suunnattu matalan kynnyksen sähköinen palvelukanava. Sitä painamalla kuka tahansa voi pyytää apua tai palvelua, jättää yhteydenottopyynnön tai kysyä jotain.

lateral-image-left

Keywords

Lapsiperheet
Nuoret
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Perheiden palvelut
Lapsen saaminen
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut
Sosiaalipalvelut