Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu on perheen kotona tehtävää työtä, joka tukee perheen arjessa selviytymistä. Kotipalvelu on ensisijaisesti tilapäistä. Palvelu voi olla lastenhoitoa ja kodinhoidollisia tehtäviä perheen tarpeiden mukaan.

Kotipalvelua voidaan myöntää, kun perheessä ilmenee äkillinen tuen tarve. Tarve voi syntyä esim. seuraavan kaltaisissa tilanteissa:

  • raskauden loppuvaihe ja vauvan syntymä
  • vanhemman akuutti väsymys/uupumus
  • äkillinen elämäntilanteen muutos, esim. vanhemman äkillinen sairastuminen, sairaalassaolo, loukkaantuminen
  • perhe-elämän kriisitilanteet, esim. läheisen kuolema, erokriisi
  • monikko- tai monilapsiseen perheeseen liittyvä avun tarve

Kotipalvelua ei voida myöntää, kun kyseessä on

  • pelkkä siivouksen tarve
  • vanhempien työssä käymisestä johtuva lastenhoitotarve, esim. lapsen sairastuessa
  • opiskelu ja luennoilla käynti tai kotona tehtävä etätyö
  • vanhempien harrastukset
  • parisuhteen hoito

Lapsiperheiden kotipalvelua järjestetään myöntämällä perheelle palveluseteleitä. Palveluseteli on arvoltaan 28 euroa. Kotipalvelu voi olla maksullista, jos asiakkaan valitseman palveluntuottajan tuntihinta ylittää palvelusetelin arvon. Erotus jää asiakkaan maksettavaksi.

Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä palveluohjaajaan.

Palveluohjaaja
Organisaatio
Sosiaali- ja terveyskeskus
Yksikkö
Perhepalvelut
Matkapuhelinnumero
+358 44 797 2394
Address
Teletalo, Kirkkotie 10

Avainsanat

Lapsiperheet
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Perheiden palvelut
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut
Kotihoito ja kotipalvelut