Vammaisten palvelut

Sosiaalipalvelut vammaisille henkilöille järjestetään ensisijaisesti sosiaalihuoltolain nojalla. Palvelut järjestetään vammaispalvelulain mukaan, jos vammainen henkilö ei muun lain nojalla saa riittäviä ja sopivia palveluja tai tukitoimia.

Vammaispalvelulain ja -asetusten nojalla myönnetyt palvelut edellyttävät vaikeavammaisuutta. Vaikeavammaisuutta arvioidaan suhteessa haettavaan palveluun.

Vaikeavammaisuus

  • Henkilöllä on vammasta tai sairaudesta johtuen pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista.
  • Vamma aiheuttaa erityisiä ja kohtuuttoman suuria vaikeuksia ja avun tarve on runsasta.

Vammaispalvelulain mukaiset palvelut myönnetään vaikeavammaisille henkilöille yksilölliseen arvioon perustuen.

Vaikeavammaisten palvelut 

Määrärahasidonnaiset palvelut

Kehitysvammaisten palvelut

Hakumenettely

Hakemuksesta tulee selvitä hakijan vammaisuus, toimintakyvyn rajoitteet sekä palvelun tarve. Kirjalliseen hakemukseen on liitettävä lääkärinlausunto ja tarvittaessa muita asiantuntijalausuntoja. Hakemukseen tehdään päätös viimeistään kolmen kuukauden aikana. Mahdollinen lisäselvitystarve voi pidentää käsittelyaikaa.

Huomioithan, että käytössä ei ole sähköistä hakumenettelyä.

Yhteystiedot

Puhelinaika kello 9 - 9.45

Ohjaaja Katja Hautalahti
Neuvonta, vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu

Sosiaalityöntekijä Anna Mikola

Palvelusihteeri, Medina Softic
Taksikortit

Johtava sosiaalityöntekijä Hannele Leppänen

sosiaalitoimi@raisio.fi 

Lisätietoa

THL:n vammaispalvelujen käsikirja

Avainsanat

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaalipalvelut