Taloudellinen tuki

Aikuissosiaalityö auttaa taloudellisen tilanteen selvittelyssä

Haastavassa taloudellisessa tilanteessa voit olla yhteydessä aikuissosiaalityöhön. Sosiaalityössä autetaan taloudellisen tilanteen kartoittamisessa sekä tulojen ja menojen läpikäymisessä. Lisäksi autetaan ja ohjataan asiakasta hakemaan etuudet, joihin hänellä voi olla oikeus. Taloudellisen tilanteen ratkomisessa mahdollisia välineitä ovat myös välitystili ja Talous- ja velkaneuvontaan hakeutuminen sekä harkinnanvarainen taloudellinen tuki.

Toimeentulotuki

Kela myöntää perustoimeentulotukea

Perustoimeentulotuen myöntää Kela. Näin haet perustoimeentulotukea
Perustoimeentulotukea voi saada henkilö tai perhe, jonka tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin.

Kunta myöntää täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakeminen edellyttää, että perustoimeentulotuki on ratkaistu Kelassa. Täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää harkinnan mukaan sellaisiin erityisistä tarpeista tai olosuhteista aiheutuviin menoihin, joihin ei voi saada perustoimeentulotukea.
Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea haetaan kunnasta. Täydentävä toimeentulotukihakemus
Täydentävä toimeentulotuki myönnetään ohjeistuksen mukaisesti ja edellyttää voimassa olevaa perustoimeentulotukipäätöstä.
Ehkäisevä toimeentulotuki on sosiaalityön työmenetelmä, jota käytetään osana suunnitelmallista työskentelyä.

Hautausavustus

Toimeentulotukihakemus hautauskuluista toimitetaan Kelaan, joka siirtää käsittelyn jälkeen hakemuksen kuntaan. Hautauskulut haetaan siitä kunnasta, missä vainaja on asunut. Hautausavustuspäätös tehdään, kun perukirja on toimitettu.
Toimeentulotukea maksamattomiin hautauskuluihin myönnetään, mikäli kuolinpesän varat eivät riitä välttämättömien hautausmenojen maksamiseen.  Kuolinpesästä maksetaan ensisijaisesti hautausmenot.

Menona huomioidaan edullisimman vaihtoehdon mukaisesti:

 • arkku
 • vainajan arkkuun huolto
 • kuljetus kunnan alueella
 • apumiehet ja tarvittaessa kantajat
 • arkunkoriste
 • järjestely ja hoitokulut
 • hautapaikka ja hautaamisen kulut seurakunnan laskun mukaisesti
 • tuhkauksen kulut

Menona ei huomioida:

 • Muistotilaisuuden järjestämisestä aiheutuneita kuluja, hautakiveä, kuolin- tai kiitosilmoitusta tai kukkalaitteita
 • Vainajalta jääneitä maksamattomia laskuja. Laskut merkitään perukirjaan vainajan veloiksi.
 • Perukirjakuluja

Talous- ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvonnasta voi saada apua taloudellisen tilanteen selvittämisessä, sovintoneuvotteluissa velkojien kanssa sekä velkajärjestelyn hakemisessa tuomioistuimesta.

Muita hyödyllisiä nettisivustoja:
Ulosottovirasto
Takuusäätiö
Penno - hallitse rahojasi
Martat - talouden suunnittelu

Välitystili

Ensisijaisesti asiakkaan varoista huolehtii asiakas itse. Välitystili on sosiaalityön palvelu, jossa asiakkaan rahaliikenteestä huolehtiminen annetaan sosiaalitoimen työntekijän huolehdittavaksi. Näin voidaan turvata esimerkiksi asumisen jatkuminen. Sosiaalityöntekijä tekee välilitystilistä päätöksen asiakkaan suostumuksella ja yhdessä asiakkaan kanssa tehdään välitystilisuunnitelma.

Kannustin-kortti

Kannustin-kortin omavastuuosuuteen voi saada täydentävää toimeentulotukea perustoimeentulotukioikeuden muodostuessa.

AUKIOLOAIKAMME MUUTTUIVAT

Toimistomme on auki MA - PE klo 10.00 - 12.00,

sekä lisäksi ajanvarauksella.

Neuvonnan numero palvelee klo 8.15 - 12.00 välisenä aikana.

Keywords

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaalipalvelujen neuvonta- ja ohjauspalvelut
Sosiaalipalvelujen oheis- ja tukipalvelut
Sosiaalipalvelujen vertais- ja vapaaehtoistoiminta
Toimeentulotuki
Työllistyjän taloudellinen tukeminen