Osallistavan sosiaaliturvan kokeilu

Raisio osallistuu yhtenä kuudesta kunnasta STM:n ja THL:n osallistavan sosiaaliturvan kokeiluun ajalla 1.11.2017 – 31.12.2019. Kokeilun tavoitteena on etsiä keinoja vähentää pitkään työttömänä olleiden aikuissosiaalityön asiakkaiden toimeentulotukiriippuvuutta sekä löytää yksilöllisiä polkuja osallisuuteen ja työllistymiseen. Haasteita pyritään ratkomaan yhteistyössä asiakkaiden, eri viranomaistahojen, kolmannen sektorin sekä yhteisöjen kanssa. Nostetaan katsetta yksilötasolta myös yhteiskunnallisten kipukohtien esiin tuomiseen ja ratkomiseen.

Aikuissosiaalityön merkittäviä tehtäviä on etsiä yhdessä asiakkaiden ja yhteisöjen kanssa keinoja kunnan asukkaiden osallisuuden ja hyvinvoinnin vahvistamiseen. Työtä tehdään yksittäisten asiakkaiden lisäksi myös ryhmien, yhteisöjen ja järjestöjen kanssa. Sosiaalityö pyrkii yhä enemmän jalkautumaan asukkaiden keskelle.
Lisätietoja hankkeesta voi lukea THL:n sivuilta.

Hankekoordinaattori
Organisaatio
Sosiaali- ja terveyskeskus
Yksikkö
Sosiaalipalvelut
Matkapuhelinnumero
+358 40 645 2322
Address
Kaupungintalo, Nallinkatu 2

Keywords

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaalipalvelujen neuvonta- ja ohjauspalvelut
Sosiaalipalvelujen oheis- ja tukipalvelut