Maahanmuuttajien palvelut

Vieraskieliset Raisiossa

Raisiossa asuu 1750 äidinkieleltään muun kuin suomen-, ruotsin- tai saamenkielistä (31.12.2017). Suurimpia kieliryhmiä ovat albaania, bosnia, venäjä, viro, serbokroatia, kurdi ja somali.

Raision kotouttamisohjelma on osa seudullista kotouttamisohjelmaa. Ohjelma on päivitetty ja hyväksytty valtuustossa vuonna 2018.

Kotoutumisen tavoitteena on, että maahanmuuttajasta tulee yhteiskunnan täysivaltainen jäsen, jolla on tarvittavia tietoja ja taitoja toimia uudessa kotimaassa ja -kunnassa. Uuteen sopeutumisen rinnalla tärkeää on myös mahdollisuus ylläpitää ja kehittää omaa äidinkieltä ja kulttuuria.
InfoFinland-sivuilta löytyy kotoutujalle Suomitietoutta eri kielillä sekä kotouttamiseen liittyvää yleistietoa ja ajankohtaisasiaa voi lukea lisää Kotouttaminen.fi sivuilta.

Maahanmuuttajien sosiaalipalvelut

Maahanmuuttajien sosiaalityöstä ja kotouttamisesta vastaa sosiaalitoimistossa maahanmuuttotiimi. Tiimiin kuuluu kaksi sosiaalityöntekijää ja ohjaaja. Painopisteenä ovat pakolaisina maahan tulleet.
Tiimin tehtäviin kuuluu:

  • tukea kotoutumista
  • vahvistaa asiakkaiden toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä
  • neuvoa ja ohjata esim. toimeentuloon, koulutukseen, työhön ja asumiseen sekä oleskelulupiin ja perheenyhdistämiseen liittyen
  • tukea vanhemmuutta ja opastaa lasten päivähoito-, koulu- ja harrastusasioissa

Tiimi tekee yhteistyötä esim. perhepalveluiden, päiväkotien, koulujen, terveystoimen sekä seurakunnan ja yhdistysten kanssa. Myös maahanmuuttovirasto, V-S:n Ely-keskus, Kela ja Raision vuokra-asuntotoimisto ovat keskeisiä yhteistyötahoja.

Tiimi pyrkii myös yleisemmin kehittämään maahanmuuttajatyötä, edistämään eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa sekä lisäämään ymmärrystä monikulttuurisuudesta.

Neuvontaa suomeksi ja omalla kielellä

Neuvontaa on tarjolla Raision kaupungin asiointipisteessä ja Olkkarissa kevätkauden ajan keskiviikkoisin klo 10-12. (Raisiontori 6, apteekin vieressä). Alkuun on yhteinen kokoontuminen, jossa on tietoa ja keskustelua eri aiheista (Kotona Raisiossa -ohjelma, katso liitteet). Sen jälkeen on mahdollisuus henkilökohtaiseen ohjaukseen esim. sosiaaliturvaan, perheeseen, koulutukseen ja työhön liittyvissä asioissa. Paikalla on työntekijä sosiaalitoimiston maahanmuuttotiimistä sekä opetuskoti Mustikan Pop Up -palveluohjaaja.

Raisiolaiset maahanmuuttajat voivat asioida myös Turussa infotorilla. Infotori tarjoaa neuvontaa 14 eri kielellä. Infotori on Turun kaupungin palvelu ja se sijaitsee Turussa Skanssin kauppakeskuksessa.

Varhaiskasvatus ja koulu maahanmuuttajalapsen tukena

Varhaiskasvatuksella ja esiopetuksella on tärkeä rooli lapsen kotouttamisessa ja koulutielle valmistamisessa. Maahanmuuttajalapset ovat useimmiten hoidossa lähialueensa päiväkodissa. Keskeistä on suomen kielen vahvistaminen, yhteistyö vanhempien kanssa ja vanhempien tukeminen lapsen oman äidinkielen oppimisessa.

Maahanmuuttajaoppilaiden perusopetukseen valmistava opetus on järjestetty Friisilän alakoulussa. Valmistavan opetuksen kesto on yhden lukuvuoden verran, minkä jälkeen oppilas jatkaa opintojaan tavallisella luokalla lähikoulussaan.

Lapsen kaksikielisyyden edistäminen on tärkeää niin lapsen kokonaiskehityksen kuin koulunkäynnin kannalta. Oman äidinkielen opetusta järjestetään albanian, bosnian, persian ja somalin, venäjän ja viron kielissä. Suomi toisena kielenä opetusta annetaan jokaiselle maahanmuuttajalapselle koulupäivän aikana tai lisäopetuksena.

Muiden kuin ev.lut. kirkkoon kuuluville järjestetään uskonnon opetusta koulussa (tällä hetkellä  islam, katoliset ja ortodoksit).
Opetushallituksen sivuilta löytyy lisätietoa maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opetuksesta.

Alaikäisinä ilman huoltajaa tulleet nuoret

Raisio on vuosien varrella vastaanottanut nuoria, jotka ovat tulleet alaikäisinä ilman huoltajaa maahan. Yksintulleilla nuorilla on erityinen tarve tukeen ja ohjaukseen. Nuorille osoitetaan omaohjaaja lastensuojelujärjestö Ehjä ry:stä.

Koulutusta aikuisille maahanmuuttajille

Raisiolaiset aikuiset maahanmuuttajat osallistuvat Turun seudulla järjestettäviin koulutuksiin:

  • kotouttamiskoulutuksissa opiskellaan suomea ja yhteiskuntatietoa. Kurssit ovat työvoimakoulutusta, joihin hakeudutaan TE-toimiston kautta.
  • aikuisten perusopetuksessa opiskellaan suomea ja peruskouluaineita. Koulutusta järjestetään mm. Turun ammatti-instituutissa, Turun kristillisessä opistossa ja Loimaan evankelisessa opistossa
  • ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutus eli valma parantaa mahdollisuuksia päästä opiskelemaan ammattiin Suomessa.

Lisätietoa aikuisten maahanmuuttajien koulutuksista voi hakea opintopolusta ja kurssihakupalvelun kautta löytyy tietoa suomen ja ruotsin kielen kursseita Turun, Helsingin ja Tampereen seudulla.

Kielen opetusta ja yhteiskuntatietoa kotona oleville maahanmuuttajille

Kotona lasta hoitavat maahanmuuttajavanhemmat tai kurssille pääsyä odottavat voivat osallistua vapaamuotoiseen suomen kielen ja yhteiskuntatiedon opiskeluun. Opetusta on tarjolla perhekeskus Satelliitissa sekä Raision seurakunnassa. Perhekeskus Satelliitissa kokoontuu kahdesti viikossa kotiäitien suomen kielen ryhmä. Opetus järjestetään Raisio-opiston, perhekeskus Satelliitin ja sosiaalitoimiston yhteistyönä.  Sosiaalitoimisto järjestää myös infoja ja keskusteluita eri aiheista.
Raision seurakunnassa on kahdesti viikossa tarjolla suomen kielen opetusta.  Sekä miehet että naiset ovat tervetulleita seurakunnan ryhmiin.
Maahanmuuttajaperheet ovat tervetulleita myös kaikkeen muuhunkin perhekeskus Satelliitin toimintaan.

Kohti työelämää

Työllistyminen on tärkeä osa-alue onnistuneessa kotoutumisessa. Työllistyminen vaatii yleensä ammattiin kouluttautumista Suomessa tai lähtömaassa hankitun ammatin tai tutkinnon täydentämistä. Monen polku työelämään kulkee työkokeilujen ja palkkatukityön kautta.
Työllistymiseen on apua saatavissa TE-toimistosta ja erilaisista hankkeista kuten Baana, joka edistää maahanmuuttajien sijoittumista työelämään.

Vapaa-ajan toiminta kotoutumisen tukena

Yhdistys- ja harrastuskenttä voi edistää erilaisten ihmisten kohtaamista ja suvaitsevaisuutta. Harrastus auttaa niin aikuista kuin lasta kotoutumaan uuteen kotikuntaa ja saamaan ystäviä yli kielirajojen. Maahanmuuttajia ohjataan kunkin kiinnostuksen mukaan harrastus- ja yhdistystoiminnan pariin.

Raisio-opisto järjestää kaikille avointa kurssitoimintaa. Opistossa järjestetään myös suomen kielen kursseja maahanmuuttajille. Raisio-opiston kuvataidekoulussa lapset ja nuoret saavat mahdollisuuden taiteen tekemiseen ja kokemiseen.

Raision kirjasto palvelee monipuolisesti eri kielisiä asiakkaita. Kirjastossa on mm. lasten­kirjallisuutta eri kielillä sekä mahdollisuus lukea erikielisiä lehtiä. Kirjastossa on myös suomen kielen ja yhteiskuntatietouden opiskeluun aineistoja. 

Uintikeskus Ulpukka on suosittu myös maahanmuuttajien parissa.  MIHI-liikuntavuorot tarjoavat puolestaan kaikille 13-19-vuotiaille nuorille ilmaiseksi mahdollisuuden liikunnan harrastamiseen.

Raisiossa toimii myös monia eri seuroja ja yhdistyksiä, jotka tarjoavat harrastus­mahdollisuuksia.

Raision seurakunta on aktiivinen toimija maahanmuuttajatyössä. Seurakunnan suomen kielen kursseille ja tapahtumiin kutsutaan maahanmuuttajia uskontokunnasta riippumatta.

Muiden uskontojen yhteisöjä kuten islamilaisia seurakuntia toimii Turussa.

Maahanmuuttajien omankielisiä kulttuuriyhdistyksiä toimii Turussa ja niiden toimintaan voivat myös raisiolaiset osallistua.

Turun seudulla toimiviin kulttuuri- ja kieliyhdistyksiin voit tutustua lisää Sondip-jäsenjärjestön, Pisara-yhdistyksen ja Daisy Ladies sivuilla.

Terveyden edistäminen

Raision terveysasema järjestää maahanmuuttajien perusterveydenhuollon palvelut ja ohjaa tarvittaessa erikoissairaanhoidon palveluihin. Kuntaan muuttaville tehdään terveystarkastus. Terveysasemalla on kaksi sairaanhoitajaa, jotka hoitavat maahanmuuttajien terveystarkastuksia.

Maahanmuuttaja-asiakkaat voivat tulla ilman ajanvarausta torstaisin klo 13-14. kysymään sairaanhoitajilta terveyspalveluista (ilmoittautuminen tullessa terveyskeskuksen toimistossa).

Maahanmuuttajaperheiden neuvolapalvelut on keskitetty keskustan äitiys- ja lastenneuvoloihin.

Osa pakolaisista on traumatisoituneita esim. sotakokemuksien ja pakomatkan tapahtumien vuoksi. Myös haasteet sopeutumisessa ja rasismin kohtaaminen voivat aiheuttaa stressiä ja ahdistusta. Raision kaupunki ohjaa pakolaisasiakkaita tarpeen mukaan Turun kriisikeskukseen, minkä lisäksi myös Raision omat mielenterveyspalvelut ovat käytettävissä.

Tulkkaus

Maahanmuuttajat saavat tulkkipalveluita, jos suomen kieli ei vielä riitä asiointiin. Raisio hankkii tulkkipalvelut mm. Turun seudun tulkkikeskuksesta ja Raision tulkkipalvelusta.

Soittoaika klo 9.00 - 9.45

Sosiaalityöntekijä
Organisaatio
Sosiaali- ja terveyskeskus
Yksikkö
Sosiaalipalvelut
Matkapuhelinnumero
+358 44 797 1092
Address
Kaupungintalo, Nallinkatu 2
Organisaatio
Sosiaali- ja terveyskeskus
Yksikkö
Aikuissosiaalityö
Matkapuhelinnumero
+358 44 797 1684
Address
Kaupungintalo, Nallinkatu 2
Ohjaaja
Organisaatio
Sosiaali- ja terveyskeskus
Yksikkö
Sosiaalipalvelut
Matkapuhelinnumero
+358 44 797 1688
Address
Kaupungintalo, Nallinkatu 2
Aikuissosiaalitoimisto
Aukioloajat
MA - PE
klo 10.00 - 12.00,
sekä vastaanotto ajanvarauksella

Sosiaalityöntekijöiden soittoaika
klo 9.00 - 9.45
Puhelinnumero

+358447972188

Sähköpostiosoite
Käyntiosoite

Nallinkatu 2
21200 Raisio

Postiosoite

Nallinkatu 2
21200 Raisio

Location coordinates

Keywords

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Kansalaisuuden hakeminen
Kielikurssit
Maahanmuuttajan työskentely ja opiskelu
Maahantuloluvat ja asiakirjat
Muuttaminen Suomesta EU:n ulkopuolelle
Muuttaminen Suomesta toiseen EU-valtioon
Paluumuutto
Sosiaalipalvelujen neuvonta- ja ohjauspalvelut