Aikuisten sosiaalipalvelut ovat kaikille raisiolaisille aikuisille ja lapsiperheille

Sosiaalityön palvelujen puoleen voi kääntyä esimerkiksi seuraavissa elämäntilanteissa:

 • elämänhallinnan haasteet
 • asumisen ongelmat ja asunnottomuus
 • alkoholi- tai muut päihderiippuvuusongelmat
 • mielenterveyden ongelmat
 • äkilliset kriisit, kuten ero, häätö tai kuolemantapaukset
 • velkaantuminen ja talouden hallinnan ongelmat
 • tarve sosiaaliturvaan ja -palveluihin liittyvään neuvontaan

Aikuissosiaalityössä autetaan löytämään ratkaisuja arjen pulmiin

Sosiaalityössä työskentelevät sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat. Asiakkaan kanssa tehdään palveluntarpeen arviointi, jossa kartoitetaan asiakkaan elämäntilanne. Sosiaalityöntekijät tapaavat asiakkaita toimistossa, kotona tai yhteistyökumppaneiden kanssa.

Asiakkaiden kanssa etsitään vaihtoehtoja elämäntilanteen parantamiseksi ja motivoidaan asiakkaita muutoksiin. Lapsiperheiden kanssa työskenneltäessä huomioidaan koko perhe.

Sosiaalityön menetelmiä       

 • Ohjaus ja neuvonta
 • Verkostotyö

Yhteistyökumppaneita ovat muun muassa perhepalvelut, päihde- ja mielenterveyspalvelut, lastensuojelu, seurakunta, kotihoito, Kela, palo- ja terveystarkastaja, kolmannen sektorin toimijat sekä terveydenhuolto

 • Taloudellisen tilanteen selvittäminen ja tukeminen
 • Sosiaalihuoltolain mukaiset tukitoimet kuten tukihenkilö, työtoiminta, perhetyö, kotipalvelu ja asumisen tukeminen

Sosiaalityön tavoitteet

Sosiaalityöllä vahvistetaan tuen tarpeessa olevien raisiolaisten voimavaroja ja tuetaan yksilöiden ja perheiden toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä. Tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä ja ratkaista sosiaalisia ongelmia.

Miten olet yhteydessä

Sosiaalityöhön voi ohjautua:

 • Soittamalla saat neuvoja ja voit varata ajan
 • Muista palveluista voidaan ohjata sinut sosiaalityöhön
 • Viranomaiset tai muut huolestuneet henkilöt voivat tehdä Sosiaalihuoltolain mukaisen ilmoituksen

Yleisen sosiaalityön tiimi

 • Yli 25-vuotiaat (3 sosiaalityöntekijää, asiakkaiden jakautuminen kirjanjaon mukaan)
 • Alle 25-vuotiaat (1 sosiaalityöntekijä)
 • Ikäihmisten sosiaalityö (1 sosiaalityöntekijä), ikäihmisten palvelut
 • etuuskäsittely (1 etuuskäsittelijä, täydentävä toimeentulotuki ja välitystilit)
 • sosiaaliohjaaja

Maahanmuuttotiimi (2 sosiaalityöntekijää ja ohjaaja)

Asumistiimi (sosiaalityöntekijä ja 2 asumisohjaajaa)

 • tukiasuminen ja asunnottomat

Palveluasumiskoordinaattori

 • palveluasuminen

Liitteet

Aikuissosiaalitoimisto
Aukioloajat
Ma - pe
klo 9.00 - 15.00

Sosiaalityöntekijöiden soittoaika
klo 9.00 - 9.45
Puhelinnumero
+358447972188
Sähköpostiosoite
Käyntiosoite

Nallinkatu 2
21200 Raisio

Postiosoite

Nallinkatu 2
21200 Raisio

Location coordinates

Avainsanat

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaalipalvelujen neuvonta- ja ohjauspalvelut
Sosiaalipalvelujen oheis- ja tukipalvelut
Sosiaalipalvelujen vertais- ja vapaaehtoistoiminta
Toimeentulotuki