Aikuisten sosiaalipalvelut ovat kaikille raisiolaisille aikuisille ja lapsiperheille

Sosiaalityön palvelujen puoleen voi kääntyä esimerkiksi seuraavissa elämäntilanteissa:

 • elämänhallinnan haasteet
 • asumisen ongelmat ja asunnottomuus
 • alkoholi- tai muut päihderiippuvuusongelmat
 • mielenterveyden ongelmat
 • äkilliset kriisit, kuten ero, häätö tai kuolemantapaukset
 • velkaantuminen ja talouden hallinnan ongelmat
 • tarve sosiaaliturvaan ja -palveluihin liittyvään neuvontaan
 • sosiaalityön palveluihin voit hakeutua, vaikka sinulla ei olisi huolia
 • harkinnanvaraisen toimeentulotuen hakeminen ei edellytä sosiaalityön asiakkuutta

Aikuissosiaalityössä autetaan löytämään ratkaisuja arjen pulmiin

Sosiaalityössä työskentelevät sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat. Asiakkaan kanssa tehdään palveluntarpeen arviointi, jossa kartoitetaan asiakkaan elämäntilanne. Sosiaalityöntekijät tapaavat asiakkaita toimistossa, kotona tai yhteistyökumppaneiden kanssa.

Asiakkaiden kanssa etsitään vaihtoehtoja elämäntilanteen parantamiseksi ja motivoidaan asiakkaita muutoksiin. Lapsiperheiden kanssa työskenneltäessä huomioidaan koko perhe.

Sosiaalityön menetelmiä       

 • Ohjaus ja neuvonta
 • Verkostotyö

Yhteistyökumppaneita ovat muun muassa perhepalvelut, päihde- ja mielenterveyspalvelut, lastensuojelu, seurakunta, kotihoito, Kela, palo- ja terveystarkastaja, kolmannen sektorin toimijat sekä terveydenhuolto

 • Taloudellisen tilanteen selvittäminen ja tukeminen
 • Sosiaalihuoltolain mukaiset tukitoimet kuten tukihenkilö, työtoiminta, perhetyö, kotipalvelu, asumisen tukeminen ja sosiaalinen kuntoutus

Sosiaalityön tavoitteet

Sosiaalityöllä vahvistetaan tuen tarpeessa olevien raisiolaisten voimavaroja ja tuetaan yksilöiden ja perheiden toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä. Tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä ja ratkaista sosiaalisia ongelmia.

Miten olet yhteydessä

Sosiaalityöhön voi ohjautua:

 • Soittamalla saat neuvoja ja voit varata ajan
 • Muista palveluista voidaan ohjata sinut sosiaalityöhön
 • Viranomaiset tai muut huolestuneet henkilöt voivat tehdä Sosiaalihuoltolain mukaisen ilmoituksen
 • Yleistä neuvontaa ja ohjausta tarjolla myös Olkkarissa

Yleisen sosiaalityön tiimi

Yli 25-vuotiaat (3 sosiaalityöntekijää, asiakkaiden jakautuminen kirjanjaon mukaan)

Alle 25-vuotiaat

Ikäihmisten sosiaalityö, ikäihmisten palvelut

Etuuskäsittely (täydentävä toimeentulotuki ja välitystilit)

Sosiaaliohjaaja Carita Turpeinen

Maahanmuuttotiimi (2 sosiaalityöntekijää ja ohjaaja)

Maahanmuuttajien sosiaalipalvelut

Muun sosiaalityön lisäksi kotouttaminen

Asumistiimi (sosiaalityöntekijä ja 2 asumisohjaajaa)

tukiasuminen ja asunnottomat

Palveluasumiskoordinaattori

palveluasuminen

 

AUKIOLOAIKAMME MUUTTUIVAT 

Toimistomme on auki MA - PE klo 10.00 - 12.00,

sekä lisäksi ajanvarauksella.

Neuvonnan numero palvelee klo 8.15 - 12.00 välisenä aikana.

 

Liitteet

Aikuissosiaalitoimisto
Aukioloajat
MA - PE
klo 10.00 - 12.00,
sekä vastaanotto ajanvarauksella

Sosiaalityöntekijöiden soittoaika
klo 9.00 - 9.45
Puhelinnumero

+358447972188

Sähköpostiosoite
Käyntiosoite

Nallinkatu 2
21200 Raisio

Postiosoite

Nallinkatu 2
21200 Raisio

Location coordinates

Keywords

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaalipalvelujen neuvonta- ja ohjauspalvelut
Sosiaalipalvelujen oheis- ja tukipalvelut
Sosiaalipalvelujen vertais- ja vapaaehtoistoiminta
Toimeentulotuki