Meluilmoitus

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaan on tehtävä kirjallinen ilmoitus tilapäisestä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, kuten rakentamisesta tai yleisötilaisuudesta, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista, kuitenkin viimeistään 30 vrk ennen tätä ajankohtaa.

Ympäristöhallinnon verkkosivuilta löytyy ilmoituslomake.

Ympäristöpäällikkö
Organisaatio
Elinvoima- ja kilpailukykytoimiala
Yksikkö
Ympäristöpalvelut
Matkapuhelinnumero
+358 44 797 2211
Address
Kaupungintalo, Nallinkatu 2