Lastensuojelun tukitoimet

Lastensuojelu auttaa lapsia, nuoria ja heidän perheitään silloin kun perheen omat voimavarat eivät riitä erilaisista elämäntilanteista selviämiseen. Raisiossa suunnitelmallisessa sosiaalityössä toteutetaan lastensuojelun systeemistä toimintamallia. 

Perheelle lastensuojelun tai sosiaalihuollon asiakkuuden perusteella tarjottava tuki voi olla esimerkiksi seuraavanlaista:

 • ohjaus ja neuvonta
 • tukihenkilön tai tukiperheen järjestäminen
 • kotiin järjestettävä perhetyö
 • lapsiperheiden kotipalvelu
 • koulunkäynnin tukeminen
 • asumiseen liittyvät tukitoimet
 • lapsen harrastustoiminnan tukeminen
 • taloudellinen tuki

Vain lastensuojelun asiakkuuden perusteella tarjottava tuki:

 • tehostettu perhetyö
 • perhekuntoutus
 • lapsen sijoittaminen kodin ulkopuolelle

Jälkihuolto

Nuorella on oikeus jälkihuoltoon, kun sijaishuolto tai vähintään puoli vuotta kestänyt avohuollon sijoitus päättyy. Jälkihuollon tavoite on saattaa nuori aikuisuuteen ja itsenäiseen elämään. Käytännössä jälkihuolto tarkoittaa nuoren tukemista asumiseen, opiskeluun ja toimeentuloon liittyvissä asioissa. Jälkihuollon sosiaalityöntekijä tai ohjaaja laatii yhdessä nuoren kanssa jälkihuoltosuunnitelman. Oikeus jälkihuoltoon päättyy nuoren täyttäessä 21 vuotta tai viiden vuoden kuluttua siitä, kun lapsi on sijoittamisen päättymisen jälkeen ollut lastensuojelun asiakkaana.

Jälkihuollon tukimuotoja voivat olla esimerkiksi:

 • tuki itsenäistymistaitojen harjoitteluun
 • tuki opiskeluun ja työelämään
 • taloudellinen tuki
 • asumisen tukemista
 • harrastusten tukemista
 • keskustelutuki

Liitteet

Palvelusihteeri
Organisaatio
Sosiaali- ja terveyskeskus
Yksikkö
Perhepalvelut
Matkapuhelinnumero
+358 44 797 2223
Address
Kaupungintalo, Nallinkatu 2
Lastensuojelun päivystys
Organisaatio
Sosiaali- ja terveyskeskus
Yksikkö
Perhepalvelut
Matkapuhelinnumero
+358 44 797 1457
Address
Kaupungintalo, Nallinkatu 2

Avainsanat

Lapsiperheet
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Perheiden palvelut
Lastensuojelu
Sosiaalipalvelut