Yhdistysavustusten toinen hakukierros on haettavissa 11.6.2021 mennessä

Kuulutukset

Raision kaupunki myöntää vuosittain yhdistyksille erilaisia avustuksia. Vapaa-aikalautakunta jakaa vuosiavustuksia raisiolaisille nuorisoyhdistyksille ja urheiluseuroille sekä kulttuuritoiminta-avustuksia yhdistyksille ja yhteisöille. Ympäristölautakunta jakaa toiminta-avustuksia ympäristönsuojelutyötä tekeville yhdistyksille. Kaupunginhallitus jakaa yhdistyksille yleisavustuksia.

Kaupunginhallituksen 8.3.2021 sekä kaupunginvaltuuston 12.4.2021 päätöksillä avataan haettavaksi toinen yleisavustusten hakukierros.

Kaupungin yleisavustuksia tulee hakea pe 11.6.2021 mennessä. 

Yleisavustusten ensimmäisestä hakukierroksesta poiketen, avustusten myöntämiseksi yhdistyksen tulee esittää liitteenä

  • koronan vaikutus yhdistyksen toimintaan aikavälillä 1.12.2020 – 31.5.2021, liikevaihto- tai maksutuloperusteisesti tarkastellen (prosentuaalisen myynnin pudotuksen oltava vähintään 30% verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan)

Kaupungin muiden myönnettyjen avustusten vaikutusta huomioidaan avustuspäätöksen yhteydessä harkiten ja yhdistyksen saaman kokonaisavustuksen määrä huomioiden. Muut kaupungin myöntämät avustukset eivät automaattisesti poissulje tämän avustuksen saantimahdollisuuksia.

Yleisavustus 2021, toinen hakukierros

Yleisavustushakemus tulee toimittaa 11.6.2021 mennessä osoitteella Raision kaupunginhallitus, PL 100, 21201 Raisio. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei huomioida. Yleisavustusten tarkoituksena on edistää raisiolaisten yhdistystoimintaa. Yleisavustusta voivat hakea Raisiossa toimivat valtakunnalliset, alueelliset sekä paikalliset rekisteröidyt järjestöt. Valtakunnallisten ja alueellisten järjestöjen on selvitettävä hakemuksessaan raisiolaisten jäsenten määrä sekä toiminnan laatu ja laajuus Raision alueella. Paikallisten järjestöjen hakemuksista tulee ilmetä jäsenmäärä sekä toiminnan laatu ja laajuus. Hakemukseen on liitettävä summa, jota haetaan sekä suunnitelma rahan käyttötarkoitukseksi. Järjestöjen tulee myös kertoa, ovatko he saaneet avustusta muilta tahoilta. Lisäksi hakemuksesta tulee käydä ilmi, keneltä voidaan kysyä lisätietoja järjestön asioista.

 

Muokattu viimeksi
3.5.2021 11:20