Tiedote Nesteen Naantalin jalostamon ilmanlaatuselvityksestä - 4. tutkimusjakso

Kuulutukset

Osallistu Naantalin jalostamon ilmanlaatuselvitykseen

Neste ja AX-Suunnittelu toteuttavat yhdessä ilmanlaatuselvityksen, jossa kerätään lähialueiden asukkailta
havaintoja Naantalin jalostamolta mahdollisesti tulevista hajuista.
Tutkimuksessa on kaksi osaa:

1. Kaikille avoin koko vuoden kestävä kysely, johon voi antaa tietoja oman aikataulun mukaan.
Lomake on käytössä koko vuoden 2020.
2. Intensiivijaksot, joihin tulee ilmoittautua. Tutkimuksen intensiivijaksoille haetaan vapaaehtoisia
Naantalin, Raision ja Turun läntisten osien asukkaita ilmoittamaan päivittäin mahdolliset
hajuhavainnot. Tutkimuksen viimeinen eli 4. intensiivijakso toteutetaan 26.10.-8.11.2020.

Ilmoittautuneille lähetetään lisätietoja sähköpostitse.
Ilmoittaudu mukaan seuraavalle intensiivijaksolle 25.10.2020 mennessä Mervi Myyrälle sähköpostitse:
mervi.myyra@ax.fi tai puhelimitse: +358 50 346 9836.

Hajuhavainnot kirjataan kyselylomakkeeseen, joka toimii mobiililaitteella tai tietokoneella. Kaikille avoin
lomake sekä lisätietoja intensiivijaksoista löytyy osoitteesta: ax.fi/ajankohtaista/ilmanlaatuselvitys
Selvityksessä kerättyjä henkilötietoja käytetään ainoastaan selvityksen tietojen käsittelyyn. AX-Suunnittelu
on riippumaton konsulttiyhtiö, jonka raportoimiin tuloksiin tilaaja ei voi vaikuttaa.

AX-Suunnittelun yhteyshenkilöt:

Seppo Heinänen, ympäristöyksikön johtaja 
seppo.heinanen@ax.fi
puh. +358 50 591 1543

Mervi Myyrä, suunnittelija
mervi.myyra@ax.fi
puh. +358 50 346 9836

Muokattu viimeksi
12.10.2020 10:22