Rakennusluvat vko 7

Kuulutukset

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 22.2.2021, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

Liitteet

Muokattu viimeksi
19.2.2021 9:40

Asiasanat

Asuminen ja ympäristö
Rakentaminen