Rakennusluvat vko 47

Kuulutukset

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 23.11.2020, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

Liitteet

Muokattu viimeksi
20.11.2020 13:26