Rakennusluvat vko 46

Kuulutukset

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 22.11.2021, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

Liitteet

Muokattu viimeksi
19.11.2021 10:00

Asiasanat

Asuminen ja ympäristö
Rakentaminen