Rakennusluvat vko 37

Kuulutukset

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 14.9.2020, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

Liitteet

Muokattu viimeksi
11.9.2020 12:06

Asiasanat

Asuminen ja ympäristö
Rakentaminen