Rakennusluvat vko 22

Kuulutukset 12.6.2022 asti

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 6.6.2022, jolloin sen katsotaan tulevan  
kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.  

Liitteet

Muokattu viimeksi
3.6.2022 7:23

Asiasanat

Asuminen ja ympäristö
Rakentaminen