Rakennusluvat vko 16

Kuulutukset

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 26.4.2021, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä rakennusvalvonnassa.

Liitteet

Muokattu viimeksi
23.4.2021 8:00

Asiasanat

Asuminen ja ympäristö
Rakentaminen