Rakennusluvat vko 13

Kuulutukset

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 6.4.2021, jooloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

Liitteet

Muokattu viimeksi
1.4.2021 15:24

Asiasanat

Asuminen ja ympäristö
Rakentaminen