Raision kaupungin vuosi-ilmoitus 2022

Kuulutukset

Kuntalain (410/2015) 140 § edellyttää, että kunnan toimielinten pöytäkirjat muutoksenhakuohjeineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Raision kaupungin kotisivut löytyvät osoitteesta www.raisio.fi.

Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen kokoukset

Kaupunginvaltuusto

 • 31.1.
 • 7.3.
 • 4.4.
 • 23.5.
 • 6.6.

Kokoukset pidetään valtuuston istuntosalissa tai sähköisinä etäkokouksina, ja ne alkavat pääsääntöisesti klo 18.00. Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarvittaessa.

Valtuuston kokousten pöytäkirjat tarkastetaan kokousta seuraavana torstaina ja asetetaan nähtäville kaupungin verkkosivuille tarkastusta seuraavana arkipäivänä. Tarkastuspäivän ollessa pyhäpäivä, pöytäkirjan tarkastus siirtyy seuraavaan arkipäivään ja pöytäkirja asetetaan nähtäville tarkastusta seuraavana arkipäivänä.

Kaupunginhallitus

 • 24.1.
 • 7.2.
 • 21.2.
 • 14.3.
 • 28.3.
 • 25.4.
 • 10.5.
 • 30.5.
 • 20.6.

Kokoukset pidetään kaupunginhallituksen kokoushuoneessa tai sähköisinä etäkokouksina, ja ne alkavat pääsääntöisesti klo 15.00. Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarvittaessa.

Kaupunginhallituksen kokousten pöytäkirjat tarkastetaan viikon kuluttua kokouksesta ja asetetaan yleisesti nähtäville kaupungin verkkosivuille tarkastusta seuraavana arkipäivänä. Tarkastuspäivän ollessa pyhäpäivä, pöytäkirjan tarkastus siirtyy seuraavaan arkipäivään ja pöytäkirja asetetaan nähtäville tarkastusta seuraavana arkipäivänä.

Kaupunkikehitysjaosto

 • 14.2.
 • 21.3.
 • 12.4.
 • 4.5.
 • 13.6.

Kokoukset alkavat klo 16.00. Kaupunkikehitysjaoston tarkastettu pöytäkirja asetetaan nähtäville kokousta seuraavana perjantaina.

Lautakuntien kokoukset

Infralautakunta

 • 18.1.
 • 8.2.
 • 1.3.
 • 5.4.
 • 3.5.
 • 24.5.
 • 14.6.

Kokoukset alkavat klo 17.00. Infralautakunnan tarkastettu pöytäkirja asetetaan nähtäville kokousta seuraavana perjantaina.

Lupalautakunta

 • 25.1.
 • 17.2.
 • 17.3.
 • 7.4.
 • 19.5
 • 9.6.

Kokoukset alkavat klo 16.00. Lupalautakunnan tarkastettu pöytäkirja asetetaan nähtäville kokousta seuraavana tiistaina.

Terveysvalvontajaosto

 • 15.2.
 • 5.4.
 • 14.6.
 • 23.8.
 • 25.10.
 • 13.12.

Kokoukset alkavat klo 16.30. Jaoston tarkastettu pöytäkirja asetetaan nähtäville kokousta seuraavana perjantaina.

Sivistyslautakunta

 • 19.1. 
 • 16.2. 
 • 9.3.
 • 20.4.
 • 11.5.
 • 13.6.

Kokoukset alkavat klo 17.00. Tarvittaessa pidetään ylimääräisiä kokouksia. Lautakunnan tarkastettu pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäville kokousta seuraavan viikon tiistaina.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta

 • 2.2.
 • 16.3.   
 • 4.5.
 • 24.5.     
 • 14.6.    

Kokoukset alkavat pääsääntöisesti klo 18.00. Lautakunnan tarkastetut julkiset pöytäkirjat asetetaan nähtäville kokousta seuraavan viikon tiistaina.

Vapaa-aikalautakunta

 • 1.2.
 • 8.3.
 • 19.4.
 • 24.5.
 • 14.6.

Kokoukset alkavat klo 18.00. Lautakunnan tarkastettu pöytäkirja asetetaan nähtäville kokousta seuraavan viikon tiistaina.

Tarkastuslautakunta

 • 19.1.
 • 17.2.
 • 17.3.
 • 14.4.
 •  5.5.

Kokoukset alkavat pääsääntöisesti klo 15.00. Lautakunnan pöytäkirja tarkastetaan viikon kuluttua kokouksesta ja asetetaan yleisesti nähtäville kaupungin verkkosivuille tarkastusta seuraavana arkipäivänä.

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta kokoontuu vaalilain määrääminä aikoina ja muutoin tarvittaessa.

Viranhaltijapäätösten nähtävillä pitäminen

Kaupungin verkkosivuilla julkaistaan kaikki ne viranhaltijapäätökset, joista on tehty pöytäkirja ja joista muutoksenhakuoikeus on myös kuntalaisella, jos se katsotaan tarpeelliseksi (kuntalaki 140 § 2 mom.).

Aukioloajat

Kaupungin asiakaspalvelupisteet ovat avoinna pääsääntöisesti arkipäivisin klo 8.15–16.00.

Kaupungin virastot suljetaan osittain tai lähes kokonaan kesätauon ajaksi 4.7.-31.7.2022.

Muokattu viimeksi
12.1.2022 14:39