Raision kaupungin vuosi-ilmoitus 2021

Kuulutukset

Kuntalain (410/2015) 140 § edellyttää, että kunnan toimielinten pöytäkirjat muutoksenhakuohjeineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Raision kaupungin kotisivut löytyvät osoitteesta www.raisio.fi.

Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen kokoukset

Kaupunginvaltuusto

 • 25.1.
 • 1.3.
 • 12.4.
 • 24.5.
 • 7.6.
 • 6.9.
 • 4.10.
 • 1.11.
 • 29.11.

Kokoukset pidetään valtuuston istuntosalissa tai sähköisinä etäkokouksina, ja ne alkavat klo 18.00. Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarvittaessa.

Valtuuston kokousten pöytäkirjat tarkastetaan kokousta seuraavana torstaina ja asetetaan nähtäville kaupungin verkkosivuille tarkastusta seuraavana arkipäivänä. Tarkastuspäivän ollessa pyhäpäivä, pöytäkirjan tarkastus siirtyy seuraavaan arkipäivään ja pöytäkirja asetetaan nähtäville tarkastusta seuraavana arkipäivänä.

Kaupunginhallitus

 • 18.1.
 • 1.2.
 • 15.2.
 • 8.3.
 • 29.3.
 • 26.4.
 • 10.5.
 • 31.5.
 • 21.6.
 • 16.8.
 • 30.8.
 • 13.9.
 • 27.9.
 • 11.10.
 • 25.10.
 • 15.11.
 • 13.12.

Kokoukset pidetään kaupunginhallituksen kokoushuoneessa tai sähköisinä etäkokouksina, ja ne alkavat pääsääntöisesti klo 17.00. Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarvittaessa.

Kaupunginhallituksen kokousten pöytäkirjat tarkastetaan viikon kuluttua kokouksesta ja asetetaan yleisesti nähtäville kaupungin verkkosivuille tarkastusta seuraavana arkipäivänä. Tarkastuspäivän ollessa pyhäpäivä, pöytäkirjan tarkastus siirtyy seuraavaan arkipäivään ja pöytäkirja asetetaan nähtäville tarkastusta seuraavana arkipäivänä.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 • 18.1.
 • 1.2.
 • 15.2.
 • 8.3.
 • 29.3.
 • 26.4.
 • 10.5.
 • 31.5.
 • 21.6.
 • 16.8.
 • 30.8.
 • 13.9.
 • 27.9.
 • 11.10.
 • 25.10.
 • 15.11.
 • 13.12.

Kokoukset alkavat klo 16.00. Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarvittaessa.

Lautakuntien kokoukset

Sivistyslautakunta

 • 20.1. 
 • 17.2. (iltakoulu klo 17)
 • 10.3.
 • 14.4.
 • 19.5.
 • 16.6.
 • 18.8. 
 • 1.9.
 • 29.9.
 • 13.10.
 • 3.11.
 • 1.12.

Kokoukset alkavat klo 18.00. Tarvittaessa pidetään ylimääräisiä kokouksia. Lautakunnan tarkastettu pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäville kokousta seuraavana tiistaina.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta

 • 3.2.
 • 17.3.
 • 21.4.
 • 19.5.
 • 16.6.
 • 18.8. 
 • 22.9. 
 • 6.10.
 • 20.10.
 • 10.11.
 • 8.12.

Kokoukset alkavat pääsääntöisesti klo 18.00. Lautakunnan tarkastetut julkiset pöytäkirjat asetetaan nähtäville kokousta seuraavan viikon tiistaina.

Tekninen lautakunta

 • 19.1.
 • 9.2.
 • 2.3.
 • 23.3.
 • 13.4.
 • 4.5.
 • 25.5.
 • 15.6.
 • 17.8.
 • 14.9.
 • 12.10.
 • 16.11.
 • 7.12.

Kokoukset alkavat klo 17.00. Lautakunnan tarkastettu pöytäkirja asetetaan nähtäville kokousta seuraavana perjantaina.

Vapaa-aikalautakunta

 • 19.1. (kokous peruutettu)
 • 16.2.
 • 9.3.
 • 13.4.
 • 18.5.
 • 15.6.
 • 17.8.
 • 31.8.
 • 28.9.
 • 12.10.
 • 2.11.
 • 30.11.

Kokoukset alkavat klo 18.00. Lautakunnan tarkastettu pöytäkirja asetetaan nähtäville kokousta seuraavana tiistaina.

Ympäristölautakunta

 • 28.1.
 • 18.2.
 • 18.3.
 • 15.4.
 • 20.5.
 • 22.6.
 • 19.8.
 • 16.9.
 • 7.10.
 • 11.11.
 • 9.12.

Kokoukset alkavat klo 17.00. Lautakunnan tarkastettu pöytäkirja asetetaan nähtäville kokousta seuraavan viikon tiistaina.

Terveysvalvontajaosto

 • 2.2.
 • 9.3.
 • 20.4.
 • 15.6.
 • 24.8.
 • 19.10.
 • 7.12.

Kokoukset alkavat klo 17.30. Jaoston tarkastettu pöytäkirja asetetaan nähtäville kokousta seuraavana maanantaina.

Tarkastuslautakunta

 • 13.1.
 • 17.2.
 • 24.3.
 • 8.4.
 • 21.4.
 • 28.4.

Kokoukset alkavat klo 8:30.

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta kokoontuu vaalilain määrääminä aikoina ja muutoin tarvittaessa.

Viranhaltijapäätösten nähtävillä pitäminen

Kaupungin verkkosivuilla julkaistaan kaikki ne viranhaltijapäätökset, joista on tehty pöytäkirja ja joista muutoksenhakuoikeus on myös kuntalaisella, jos se katsotaan tarpeelliseksi (kuntalaki 140 § 2 mom.).

Kaikki viikon aikana tehdyt julkaistavat viranhaltijapäätökset julkaistaan ao. viikon perjantaina, kuitenkin aikaisintaan 21 päivää ennen seuraavaa toimielimen kokousta. Tarkoitus on, että lautakunta tai kaupunginhallitus voi kokouksessaan ratkaista otto-oikeuden käyttämisen kyseisen päätöksen osalta.

Aukioloajat

Kaupungin asiakaspalvelupisteet ovat avoinna pääsääntöisesti arkipäivisin klo 8.15–16.00.

Kaupungin virastot suljetaan osittain tai lähes kokonaan kesätauon ajaksi 5.7.-30.7.2021.

 

Muokattu viimeksi
12.2.2021 13:18