Päätös moottoriurheilualueen meluvallin laajentamiseesta

Kuulutukset

Nähtävilläoloaika 29.6.-5.7.2021

Ympäristölautakunta on hyväksynyt 22.6.2021 Raision Moottoriratayhdistys ry:n suunnitelman meluvallin laajentamisesta. Ympäristölautakunnan päätöspöytäkirja on nähtävillä Raision kaupungin verkkosivuilla.

Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tämä kuulutus on julkaistu 29.6.2021 Raision kaupungin verkkosivuilla. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisuajankohdasta.

 

Raisiossa 29.6.2021

Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut

Muokattu viimeksi
29.6.2021 10:59