Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta / Portaala Oy

Kuulutukset

Nähtävilläoloaika 18.12.2020-25.1.2021

Ympäristöpäällikkö on tehnyt 18.12.2020 § 5 päätöksen ympäristönsuojelulain 118 § mukaisesta Portaala Oy:n ilmoituksesta, joka koskee melua aiheuttavaa tilapäistä louhinta- ja murskaustyötä Kuninkojan kaupunginosassa kiinteistöllä 680-5-528-9 osoitteessa Kuninkojankaari 13-19.

Päätös on nähtävillä kuulutusaikana Raision kaupungin verkkosivuilla. Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tämä kuulutus on julkaistu 18.12.2020 Raision kaupungin verkkosivuilla. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisuajankohdasta.

 

Raisiossa 18.12.2020

Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut

Muokattu viimeksi
18.12.2020 13:13