Kuulutus E18 Keskikaupungin asemakaavan, asemakaavan muutoksen ja vaiheasemakaavan lainvoimaisuudesta

Kuulutukset

Raision kaupunginvaltuusto on 24.5.2021 tekemällään päätöksellä hyväksynyt
E18 Keskikaupungin asemakaavan, asemakaavan muutoksen ja vaiheasemakaavan sekä siihen liittyvän tonttijaon.

Asemakaavalla muodostuu:

1. kaupunginosan (Vaisaari) erityis- ja katualuetta.
2. kaupunginosan (Varppeenseutu) muutettavaa keskustatoimintojen-, liikenne- ja katualueita.
4. kaupunginosan (Mahittula) osakorttelia 422, sekä maatalous-, liikenne-  ja katualuetta.
6. kaupunginosan (Kuloinen) erityis- ja katualuetta.

Asemakaavan muutoksella muodostuu:

1. kaupunginosan (Vaisaari) korttelit 155, 159 ja 187, korttelit/tontit 156/4 ja 157/3 sekä muutettavaa keskustatoimintojen-, virkistys- liikenne-, erityis- ja katualueita.
2. kaupunginosan (Varppeenseutu) kortteli 276, korttelit/tontit 200/13 ja 257/16 sekä muutettavaa keskustatoimintojen-, virkistys- liikenne-, erityis- ja katualueita.
3. kaupunginosan (Kerttula) kortteli 3015, kortteli/tontti 3014/11 sekä muutettavaa keskustatoimintojen-, virkistys- liikenne-, erityis- katualueita.
4. kaupunginosan (Mahittula) kortteli 412, osakortteli 422 sekä liikenne-, maatalous- ja katualuetta.
6. kaupunginosan (Kuloinen) virkistys-, liikenne- erityis- ja katualueita.

Vaiheasemakaavalla muodostuu:

1. kaupunginosan (Vaisaari) korttelit 144-146 ja 154 sekä kortteli/tontti 156/3
3. kaupunginosan (Kerttula) korttelit/tontit 303/20-21 ja 3014/10.

Kaupunginvaltuuston päätös on lainvoimainen. Asemakaava, asemakaavan muutos ja vaiheasemakaava tulevat voimaan tällä kuulutuksella.

 

Raisiossa 12.7.2021
KAUPUNGINHALLITUS

Muokattu viimeksi
12.7.2021 8:55