Kuulutus asemakaavan muutoksen lainvoimaisuudesta

Kuulutukset

Raision kaupunginvaltuusto on 12.4.2021 tekemällään päätöksellä hyväksynyt Raisiokanjoni 2 asemakaavan muutoksen sekä siihen liittyvän tonttijaon.

Asemakaavan muutoksella muodostuu kaupunginosan 4 (Mahittula) kortteli 416 sekä katualuetta.

Kaupunginvaltuuston päätös on lainvoimainen. Asemakaavan muutos tulee voimaan tällä kuulutuksella.

Raisiossa 7.6.2021

KAUPUNGINHALLITUS

Muokattu viimeksi
7.6.2021 11:26