Kuntavaalit 2021

Kuulutukset

Ennakkoäänestys pääkirjastossa ja Myllyssä

Kuntavaalien ennakkoäänestys toimitetaan 26.5. – 8.6.2021. Ennakkoäänestyspaikkoina ovat Raision pääkirjasto, osoite Eeronkuja 2, 21200 Raisio ja Kauppakeskus Mylly, Myllynkatu 11, 21280 Raisio.

Pääkirjaston ennakkoäänestysajat ovat seuraavat:

26.5.2021                                      klo  8 – 18
27.5. – 28.5.2021                         klo 10 – 18
29.5. – 30.5.2021                         klo 10 – 14
31.5. – 1.6.2021                            klo 10 – 18
2.6.2021                                         klo  8 – 18
3. – 4.6.2021                                 klo 10 – 18
5. – 6.6.2021                                 klo 10 – 14
7. – 8.6.2021                                 klo 10 – 20

Kauppakeskus Myllyn ennakkoäänestysajat ovat seuraavat:

26.5.2021                                       klo 9 – 20
27.5.2021                                       klo 8 – 20
28.5. – 2.6.2021                            klo 10 – 18
3.6.2021                                         klo 8 – 20
4. - 6.6.2021                                  klo 10 – 18
7. – 8.6.2021                                 klo 9 – 20

Pääkirjaston ja kauppakeskus Myllyn ennakkoäänestysajankohdat klo 8 – 9 on suunnattu erityisesti riskiryhmiin kuuluville äänestäjille.

Vaalipäivän äänestys vain omalla äänestysalueella

Kuntavaalien varsinaisen vaalipäivän 13.6.2021 äänestys toimitetaan äänestysalueittain eli jokainen voi äänestää vain omalla äänestysalueellaan. Äänestysalueet ja -paikat:

I Keskusta-pohjoinen, Kaupungintalo, Nallinkatu 2

II Itäinen, Kuloisten koulu, Keskitie 38

III Eteläinen, Ihalan koulu, Konsantie 16

IV Läntinen, Tikanmaan koulu, Kapponkatu 15 b

Vaalipäivän äänestys alkaa kello 9.00 ja päättyy kello 20.00.

Äänestäjä on velvollinen esittämään sekä ennakkoäänestyksessä että vaalipäivän äänestyksessä selvityksen henkilöllisyydestään (ajokortilla, passilla tai muulla kuvallisella, virallisella henkilöllisyystodistuksella).

Jos äänioikeutetulla ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää hänelle maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Väliaikaista henkilökorttia haettaessa hakijalla on oltava mukana kaksi poliisin ohjeiden mukaista passivalokuvaa.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Kuntavaalien ennakkoäänestys kotona tapahtuu ennakkoäänestysaikana 26.5. – 8.6.2021 kello 9.00 –20.00. Henkilön, joka haluaa äänestää ennakkoon kotonaan, on ilmoitettava siitä viimeistään 1.6.2021 klo 16 keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti, osoite Raision kaupunki/keskusvaalilautakunta, Nallinkatu 2, 21200 Raisio, tai puhelimitse numeroon 044 797 1000. Määräaika on ehdoton.

Ilmoittautumisessa käytettävä lomake on saatavissa Raision kaupunginverkkopalvelusta osoitteesta https://www.raisio.fi/fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/osallistu-ja-vaikuta/vaalit/kotiaanestys sekä keskusvaalilautakunnalta. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valtuuttama henkilö.

Vaalien ulkomainonta

Vaalien ulkomainonta aloitetaan viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua eli keskiviikkona 19.5.2021.

Lisätietoja: keskusvaalilautakunnan sihteeri Päivi Nieminen puh. 044 797 1000
paivi.helena.nieminen@raisio.fi

 

Raisiossa 31.3.2021

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

 

Muokattu viimeksi
31.3.2021 15:36