Arkeologia

Mullin eduspellon asuinpaikalta löydetty vatimainen kupariharkko

Harkon arkeologisen osasto tuo näyttelyin esille Raision esihistoriaa. Tähän hyvän pohjan luovat lukuisat arkeologiset kaivaukset, joita Raisiossa on tehty 1930-luvun lopulta alkaen. Suuri osa kaivauksista on ollut muinaismuistolain edellyttämiä pelastuskaivauksia. 1980-luvulta alkaen Raision kaupunki on osallistunut aktiivisesti oman menneisyytensä tutkimiseen. Kaivausten löydöt on talletettu Museoviraston ja Turun yliopiston arkeologian oppiaineen kokoelmiin.

Alkuperäinen harkko

Mullin eduspellon myöhäisrautakautiselta asuinpaikalta löydetty vatimainen kupariharkko on yksi Raision merkittävimpiä arkeologisia löytöjä. Se löydettiin kahden rakennuksen väliseksi ojaksi tulkitusta painaumasta. Vastaavanlaisia harkkoja tunnetaan Itämeren alueelta kolme, kaksi Latviasta ja yksi Gotlannista. Mullin harkko on metallivalurin raaka-ainetta. Mullin asuinpaikalta ei ole löydetty suoria todisteita metallinkäsittelystä. Asuinpaikalta otetuista maanäytteistä paljastui korkeita pitoisuuksia sinkkiä ja kuparia, mikä kertoo siitä, että jossain lähistöllä on sulatettu metallia.

Raision kiinteät muinaisjäännökset

Enemmistö Raision muinaisjäännöksistä on rautakautisia. Raisiosta tunnetaan tällä hetkellä vain yksi varma kivikauden asuinpaikka. Inventoinneissa on löydetty muutamia kohteita, jotka voivat olla kivikauden asuinpaikkoja.

Pronssikauden muinaisjäännökset puuttuvat Raisiosta kokonaan. Kuloisten papinkalliolta on kaivauksissa löytynyt merkkejä myös rautakautta vanhemmasta asutuksesta. Asutus voi osoittautua pronssikautiseksi.

Rautakauden muinaisjäännöksiä tunnetaan Raisiosta runsaasti. Merkille pantavaa on se, että ne sijaitsevat keskellä nykyistä asutusta. Muinaisjäännöksistä kansallisesti merkittävin on Ihalan Mullin eduspellon myöhäisrautakautinen asuinpaikka. Asuinpaikkojen lisäksi Raisiosta tunnetaan hautapaikkoja eli kalmistoja ja kuppi- eli uhrikallioita.

Asiasanat

Kulttuuri ja vapaa-aika
Museot