Varhaiskasvatuksen aloituksen hyvät käytännöt

Varhaiskasvatuksen aloitus

Lapsen varhaiskasvatuksen aloitus herättää monenlaisia ajatuksia vanhemmissa ja lapsissa. Aloitusvaiheeseen saattaa liittyä niin huolta ja syyllisyyttä kuin myös innostusta ja uuden odotusta. Lapsen selviytyminen erossa vanhemmistaan huolettaa ja koko perheen arki vaatii uudelleenjärjestämistä.

Hoidon aloitus tuo lapsen elämään paljon muutoksia. Tavoitteena on luoda avoin ja luottamuksellinen suhde vanhempien ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan välille kaikissa lasta ja hänen kehitystään koskevissa asioissa. Kasvatuskumppaneina rakennamme yhdessä perustaa lapsen tasapainoiselle kehitykselle ja oppimiselle. Turvallisessa ja lämpimässä ilmapiirissä hänen on hyvä kasvaa ja oppia. Vanhemmilla on vastuu lapsensa kasvatuksesta, varhaiskasvatus tukee sitä parhaalla tavalla. 

Muistathan, että olemme vaitiolovelvollisia kaikissa lasta ja perhettä koskevissa asioissa!

Lapsen sopeutuminen varhaiskasvatukseen

Lapsi tarvitsee noin kuusi kuukautta hoitoon sopeutumiseen. Tällöin lapsen käyttäytyminen on tasapainottunut sekä kotona että varhaiskasvatuksessa. Lapsen tunnereaktiot ovat usein kotona voimakkaampia kuin hoitopaikassa, sillä lapsi reagoi siellä missä tuntee olonsa turvalliseksi.

Hyvin alkanut hoito saattaa uudelleen vaikeutua muutaman kuukauden kuluttua, sillä jotkut lapset reagoivat viiveellä. Kun lapsi aloittaa ihan ensimmäistä kertaa varhaiskasvatuksessa tai uudessa lapsiryhmässä, on se iso askel hänelle. Uuteen ryhmään meneminen on aina jännittävää, myös aikuiselle.

Lasta saattaa ahdistaa ero vanhemmistaan. Lapsen kanssa on hyvä käydä läpi ikävän tunnetta. Arjessa voi olla käytössä keinoja, jotka auttavat lasta säilyttämään vanhemmat mielessä hoitopäivän ajan: omat unilelut, muut turvaa tuovat esineet, vanhempien valokuvat yms.

Alkukeskustelu (yleensä ennen hoidon alkamista)

Alkukeskustelu käydään vanhemman ja työntekijän välillä ilman lasta. Alkukeskustelussa työntekijä saa tietoa lapsesta ja vanhempi varhaiskasvatuksesta. Keskustelussa vanhemmat kertovat lapsestaan tärkeitä asioita mm. mistä lapsi on kiinnostunut, ruokailu- ja unitottumukset, päivärytmi, millainen leikkijä lapsi on ja miten hän suhtautuu pettymyksiin. Vanhemmuudesta, rajoista ja rakkaudesta ja arjen asioista, mitä toivoo perheen ja varhaiskasvatuspaikan yhteistyöstä. Vanhempi tietää miten juuri hänen lastaan tulee hoitaa ja kasvattaa. 

Henkilökunnan edustaja kertoo päiväkodin tai perhepäivähoidon tavoista ja käytänteistä. Samalla sovitaan tiedonsiirrosta koskien lapsen aikaisempaa varhaiskasvatussuunnitelmaan, jos sellainen on olemassa. Kun vanhempi tuntee luottamusta lapsensa päivähoitopaikkaan, välittää hän lapselleen turvaa.

On tärkeää, että lapsi tuntee olonsa mahdollisimman turvalliseksi voidakseen luottaa aikuisiin ja voidakseen leikkiä ja toimia rauhassa. Pieni lapsi ei aina itse osaa kertoa tarpeistaan puhumalla. Lapsen sopeutuminen alkaa vanhempien ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten vuoropuhelusta.

Tutustumisjakso

Kun vanhempi tuntee luottamusta lapsensa hoitopaikkaan, välittyy se tunne myös lapselle. On tärkeää, että lapsi tuntee olonsa mahdollisimman turvalliseksi voidakseen luottaa aikuisiin ja voidakseen leikkiä ja toimia rauhassa. Hoidon alkuun tulee varata
riittävästi aikaa. Lapsi ja vanhemmat oppivat rauhassa tuntemaan hoitopaikan ympäristön, rutiinit, ryhmän lapset ja henkilökunnan. Tutustumisaikataulu sovitaan perheen kanssa.

Päivähoidon aloitusprosessi

1. Päivähoitopäätös ja tuloselvityslomake

Vanhemmat/huoltajat saavat kotiin kirjallisen päätöksen varhaiskasvatuspaikasta tai tiedon puhelimeen ja sähköpostin, että päätös löytyy Suomi.fi-palvelusta sähköisesti. 1.1.2020 alusta kunnallisessa hoidossa olevien lasten huoltajien tulotiedot katsotaan tulorekisteristä, mikäli huoltajat antavat tähän luvan. Palveluseteliasiakkaiden sekä yrittäjien on ilmoitettava tulotiedot sähköpostilla osoitteeseen. maarit.seppanen(at)raisio.fi. ennen hoidon aloittamista.

Raision kaupunki
Sivistyskeskus/ Maarit Seppänen
Nallinkatu 2, 21200 Raisio
Lomakkeen ja tulotiedot voi myös tuoda henkilökohtaisesti osoitteeseen Nallinkatu 2 arkisin klo 8-15

2. Yhteydenotto annettuun hoitopaikkaan 

Vanhemmat/huoltaja soittavat yksikön esimiehelle, jonka puhelinnumero on päätöksessä, ja sopivat aloituspäivän sekä aloituskeskustelun. 

3. Lapsen tutustuminen päivähoitopaikkaan 

Lapsi tutustuu päivähoitopaikkaan huoltajan kanssa riittävän monta kertaa lapsen yksilöllisen tarpeen mukaan. Tutustumiskäynnillä täytetään varhaiskasvatussopimus, jossa on yhteystiedot ja muuta tärkeää tietoa lapsesta. Samalla sovitaan palvelun tarpeesta eli lapsen hoitoajoista ja mahdollisista säännöllisistä vapaapäivistä, joilla on merkitystä maksuun. Vanhemmat voivat kertoa lapsen tavoista ja tottumuksista. Hoitosuhde alkaa, kun lapsi jää ilman huoltajaa päivähoitoon. Olisi hyvä, jos lapselle voitaisiin suoda ”pehmeä lasku” esim. siten, että hoitopäivät eivät ole heti alusta lähtien täysimittaisia.

4. Kasvatussuunnitelman laadinta

Kun henkilökunta/ hoitaja on tutustunut lapseen riittävästi, sovitaan vanhempien/huoltajien kanssa yhteinen aika, jolloin lapselle tehdään lapsen varhaiskasvatussuunnitelma eli ”vasu”. Suunnitelmassa käydään läpi lapselle ja lapsen kehitykselle tärkeitä asioita, joita henkilökunta/ hoitaja hyödyntää lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemisessa. Mikäli lapsella on lausunto erityisen tuen tarpeesta, se sisällytetään osaksi vasua.

Hyvä tietää

Aukiolo

Päiväkotien sekä perhepäivähoitajien aukioloajat ovat pääsääntöisin klo. 6.15–17. Lapsien, jotka syövät aamupalan päiväkodissa, on oltava paikalla viimeistään klo 8. Leijapuisto toimii ympärivuorokautisena päiväkotina. 

Hoitopäivän alkaminen ja päättyminen

Hakiessasi ja tuodessasi lasta päiväkotiin varmista, että joku henkilökunnasta huomaa teidät. Lapsi on sinun vastuullasi aina, kun olet paikalla. Lapsen on helpompi toimia, kun myös vanhemmat noudattavat päiväkodin sääntöjä. Jos joku muu kuin lapsen oma vanhempi hakee lasta, ilmoita varahakijan nimi ja yhteystiedot. Vastuu lapsestasi on meille yhteinen ja tärkeä asia.

Hoitoaika

Hoitosuhteen alkaessa teemme varhaiskasvatussopimuksen, johon kirjataan hoitomuoto. Tarkemmat hoitoajat tulee jokaisen ilmoittaa viikkoa ennen Edlevo-järjestelmään lataamalla puhelimeen Edlevo-sovellus tai tietokoneella nettilinkin kautta. Tästä saat lisää tietoa hoitopaikasta. Pysyvistä hoitomuodon muutoksista tulee neuvotella aina perhepäivähoidonohjaajan tai päiväkodinjohtajan kanssa. Päivittäinen hoitoaika ei saa ylittää 10 tuntia.

Ruokailu

Ruokapalvelut ovat tehneet kaikille päivähoitopaikoille yhteiset ruokalistat joita noudatetaan. Ruoka-ajat ovat pääsääntöisesti seuraavat:

  • klo 8 aamupala
  • klo 11/11.30 lounas
  • klo 14.00 välipala

Joka ruokailun jälkeen lapselle tarjotaan xylitol-pastilli. Mikäli lapsella on ruoka-aineallergia, tulee siitä toimittaa terveydenhoitajan- tai
lääkärintodistus päivähoitopaikkaan tai perhepäivähoidonohjaajalle. 

Lepoaika

Päivälepo puhututtaa joka syksy. Meillä ei ole päiväunipakkoa, mutta jokainen lapsi kuuntelee satua, rauhoittuu ja lepää n. 45 min. Sen jälkeen lapsi voi nousta ylös, mikäli häntä ei nukuta. Mikäli lapsi nukahtaa, hän on väsynyt ja tarvitsee unta. Lapset
heräävät päivälevolta viimeistään klo 14. 

”Kuvittele itsesi viettämässä 8–10 tunnin päiviä 20 aikuisen ryhmässä, jossa suurimmalla osalla ryhmän jäsenistä ei olisi yhteisiä tavoitteita eikä riittävästi kykyjä neuvotella ja olla jatkuvassa vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Erimielisyyksiä syntyisi väistämättä ja päivän aikana joutuisi kohtaamaan, ratkomaan ja välttelemään monia konflikteja. Saattaisi hieman kuormittaa ja väsyttääkin! Lapsi kuormittuu ja väsyy päivähoitopäivän aikana aivan eri tavalla kuin kotona ollessaan. Siksi lepoa tarvitaan.”- Petteri Mikkola

Ulkoilu

Ulkoilemme sään salliessa päivittäin. Ulkoilu tapahtuu pääsääntöisesti aidatulla piha-alueella, mutta välillä teemme retkiä.

Vaatetus

Lapsi tarvitsee vuodenaikaan ja säähän sopivan vaatetuksen. Vaatetuksen tulisi olla sellainen, ettei se rajoita lapsen/lapsiryhmän päivittäisiä toimintoja. Lisäksi reppuun varataan varavaatteita sekä sisä- että ulkokäyttöön. Vaatteet ja jalkineet olisi hyvä
nimikoida. Jos lapsi tarvitsee vaippoja, on ne myös varattava mukaan.

Sairastuminen ja lääkkeiden antaminen

Ilmoitattehan hoitopaikkaan, jos lapsenne on sairastunut. Sairaana tai huonokuntoisena hän ei voi tulla varhaiskasvatukseen. Kun lapsi voi ulkoilla normaaliin tapaan, hänet voi tuoda hoitoon. Mikäli lapsi sairastuu hoitopäivän aikana, otamme välittömästi yhteyttä vanhempiin. 

Lääkkeiden antaminen lapselle on pääsääntöisesti vanhempien tehtävä. Nykyisin lähes kaikissa kuuriluonteisesti käytettävissä lääkkeissä on vaihtoehtoja, joita annostellaan vain 1-2 kertaa/vrk. Tämä koskee myös silmätippoja. Lääkkeet tulee
ottaa kotona ennen hoitoon tuloa ja tarvittaessa hoidon jälkeen (riippumatta siitä syökö lapsi aamupalansa kotona vai hoidossa). Lääkärille on syytä aina ilmoittaa, että lapsi on varhaiskasvatuksessa. 

Joissakin kroonisissa sairauksissa, kuten esim. diabetes ja astma tai poikkeustilanteissa voi olla tarpeen antaa lääkkeitä päivähoidossakin, mutta näistä sovitaan tapauskohtaisesti vanhempien ja hoitavan tahon kanssa. Tästä laaditaan aina lääkehoitosuunnitelma. Homeopaattisten tuotteiden ja luontaistuotteiden antaminen lapselle on vanhempien vastuulla eikä niitä anneta hoitopaikassa.

Syntymäpäivät

Syntymäpäiväkutsuja ei jaeta lokeroihin. Ryhmät keräävät syksyllä vanhempien sähköpostiosoitteet, mikäli vanhemmat antavat luvan ja ne jaetaan vanhemmille. Eli kutsut sähköisenä. 

Lapsien vakuutuksista 

Raisiossa hoitolapset ovat vakuutettuja hoitopäivien ajan. Jotta korvaus maksetaan kaupungin vakuutuksista, tulee lapsi viedä ensin Raision terveyskeskukseen. Kiireellisissä tapauksissa ensihoitajat arvioivat kuljetuksen tarpeen ja hoitavan tahon. Terveyskeskuksessa arvioidaan hoitotoimenpiteet ja annetaan tarvittavat lähetteet. 

Käytettäessä yksityisiä lääkäriasemia vanhemmat vastaavat kuluista siltä osin, mikä ylittää oman terveyskeskuksen maksun. Raision kaupunki ei käytä yksityisiä lääkäripalveluita. Poikkeuksena ovat kiireelliset hammashoidot hammashoitolan ollessa suljettuna. Päivähoidossa tapahtuneista tapaturmista informoidaan viipymättä lapsen huoltajia.

Autokuljetukset

Päivähoidossa ei saa kuljettaa lapsia henkilökunnan omilla autoilla. Käytämme retkiin takseja tai linja-autoa.

Yhteishuoltajuus/Yksinhuoltajuus

Yhteishuoltajuus olleessa kyseessä molemmilla vanhemmilla on oikeus kaikkiin lasten tietoihin. Yksihuoltajuus taas kun on kyseessä, niin luovutamme tietoja vain huoltajalle, jolla on nimetty huoltajuus. Mikäli perheellä on oikeudellinen päätös huoltajuudesta, tulee
päätös toimittaa tiedoksi myös varhaiskasvatukseen.

Esiopetus

Esiopetus sisältyy ajallisesti varhaiskasvatuspäivään. Pääsääntöisesti esiopetuksen päivittäinen toiminta-aika on 8.30-12.30, koulujen yhteydessä olevien yksiköiden esiopetusaika saattaa vaihdella. Esiopetus on kokonaisvaltaista, päivittäiseen toimintaan sisältyvää, tavoitteellista toimintaa, joka niveltyy kiinteästi sekä varhaiskasvatukseen että alkuopetukseen Raision kaupungin esiopetussuunnitelman mukaisesti. Sen tavoitteena on edistää lapsen oppimisen valmiuksia, tukea lapsen persoonallisuuden kehitystä, terveen itsetunnon vahvistumista sekä positiivista minäkuvaa. 

Esiopetuksessa ohjaamme lasta omaksumaan kulttuurimme arvoja ja normeja, toisten huomioimista sekä yhteiselämän pelisääntöjä. Monipuolinen toiminta ja leikki ovat esiopetuksen keskeisiä työskentelytapoja. Jokaiselle lapselle laaditaan esiopetussuunnitelma yhdessä vanhempien kanssa. Lapsen aikaisemmat oppimiskokemukset, mielenkiinnon kohteet, lahjakkuus ja mahdolliset oppimisvaikeudet pyritään huomioimaan toimintaa suunniteltaessa, toteutettaessa ja arvioitaessa. Esiopetuksen työajat löytyvät vuosittain Raision nettisivuilta.

Esiopetus ja siihen liittyvät ateriat sekä tapaturmien hoito ovat maksuttomia. Esiopetus on osa elinikäistä oppimista ja sinällään arvokas ajanjakso lapsen elämässä! 

 

Asiasanat

Lapsiperheet
Koulutus ja varhaiskasvatus