Hoitopaikan haku tai vaihto

Lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen äitiys-, vanhempain- ja isyysvapaan jälkeen oppivelvollisuuden alkuun asti. Varhaiskasvatuspaikkaa tulee hakea neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkua. Jos hoidon tarpeen alkamisajankohta ei ole ennakoitavissa ja varhaiskasvatuspaikan tarve johtuu äkillisestä työllistymisestä tai opiskelupaikan saamisesta, on paikkaa haettava mahdollisimman pian.

Perheellä on mahdollisuus hakea paikkaa niin kunnallisesta kuin yksityisestä varhaiskasvatuksesta. Kaupunki osallistuu yksityisen päiväkotihoidon kustannuksiin myöntämällä perheelle palvelusetelin hakemuksen perusteella.

Täältä ohjeet nykyisille asiakkaille

Täältä ohjeet uusille asiakkaille

Varhaiskasvatuksen aloituskysely

Vastaathan kyselyymme varhaiskasvatuksen aloitukseen liittyvistä asioista noin 1-1 ½ kuukauden kuluttua, kun lapsi on aloittanut päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Kysely ei koske esiopetusta. Kyselyn tulosten pohjalta arvioimme ja kehitämme toimintaamme aloitukseen liittyvissä käytänteissä.

Varhaiskasvatuksen aloituskysely

Sähköinen asiointi

Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan sähköisellä hakemuksella sekä kunnalliseen varhaiskasvatukseen että yksityiseen päiväkotihoitoon. Hakemus on voimassa yhden vuoden. Hakemus täytetään erikseen jokaisesta lapsesta.

Saat automaattikuittauksen hakemuksessa ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen, kun hakemuksesi on vastaanotettu.

Varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta ollaan perheeseen yhteydessä hyvissä ajoin ennen varhaiskasvatuksen aloitusta. Mikäli perheen ykkös- tai kakkostoive toteutuu perheelle voidaan lähettää myös suoraan päätös.

Palveluohjaus kartoittaa sopivat vapaat varhaiskasvatuspaikat ja tekee päätökset yhteistyössä päiväkodinjohtajien ja perhepäivähoidonohjaajan kanssa. Perheen toiveet huomioidaan mahdollisuuksien mukaan. Huoltajat saavat tiedon varhaiskasvatuspaikasta sähköisellä päätöksellä.

Päätöksen jälkeen perhe on yhteydessä tulevasta varhaiskasvatuspaikkaan ja sopii tutustumisesta.

Varhaiskasvatuspaikan vaihto

Kun lapsella on jo paikka varhaiskasvatuksessa ja lapselle halutaan siirtoa toiseen toimintapisteeseen, haetaan siirtoa sähköisen asioinnin kautta. Siirtohakemuksella ei ole käsittelyaikaa vaan siirtopäätöksiä tehdään sitä mukaan kuin varhaiskasvatuspaikkoja vapautuu. Pääsääntöisesti siirrot pyritään toteuttamaan elokuussa käynnistyvän toimintavuoden alusta. Paperisen siirtolomakkeen saa lapsen hoitopaikasta.

Seudullinen hakeminen

Turun kaupunkiseudun varhaiskasvatuksen seudullisessa yhteistoiminnassa ovat mukana: Turku, Raisio, Rusko, Sauvo, Nousiainen, Lieto, Masku, Kaarina, Aura, Naantali, Paimio, Mynämäki ja Länsi-Turunmaa. Sopimuksen mukaisesti asiakkaalla on mahdollisuus hakea päivähoitopaikkaa edellä mainituista kunnista.

Päivähoitohakemus toimitetaan aina lapsen omaan kotikuntaan. Lapsen kotikunta antaa sovitun päivähoidon ajaksi maksusitoumuksen, mikäli myyvällä kunnalla on vapaita päivähoitopaikkoja. Sopimus tehdään aina enintään toimikaudeksi kerrallaan. Kunta ei kuitenkaan ole velvollinen ostamaan asukkailleen toisen kunnan palveluja.

Kun on kyseessä muutto toiseen sopimuksen piirissä olevaan kuntaan: Perhe toimittaa päivähoitohakemuksen uuden asuinkuntansa päivähoitoviranomaisille, joka myöntää maksusitoumuksen, jotta lapsi voi jatkaa entisen kotikuntansa päivähoidossa toimintakauden loppuun. Kun perhe tietää muuttavansa toiseen sopimuksen piirissä olevaan kuntaan kesken toimikauden, perhe hakee uutta päivähoitopaikkaa sen hetkiseltä kotikunnalta, joka myöntää maksusitoumuksen muuttoajankohtaan asti.

Päivähoitomaksupäätöksen tekee lapsen kotikunta, joka myös perii asetuksen mukaisen päivähoitomaksun ja noudattaa lapsen kotikunnassa olevia maksukäytänteitä.

Lisätietoja seudullisesta yhteistoiminnasta antavat kuntien varhaiskasvatuspalveluista vastaavat viranhaltijat.

Henkilötietojen käsittely

Varhaiskasvatuksen johtaja toimii palvelualueen henkilörekisterien vastuuhenkilönä. Rekisteriselosteet ovat nähtävillä päiväkodeissa ja varhaiskasvatuksen päivähoitotoimistossa. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot.

Tietosuoja

Varhaiskasvatustoiminnan koordinaattori
Organisaatio
Sivistyskeskus
Yksikkö
Varhaiskasvatus
Matkapuhelinnumero
+358 44 797 1050
Sähköposti
Address
Villiviini, Nallinkatu 3