Koulutapaturmien hoito lukiossa ja Rasekolla

Lukio

Kouluaikana ja koulumatkalla sattuneiden tapaturmien ensiapu kuulu kouluterveydenhuoltoon. Ensiaputilanteessa ensisijaisesti huoltaja vastaa oppilaan saattamisesta jatkohoitoon terveysasemalle. Koulun vakuutus kattaa koulutapaturmien aiheuttamat kustannukset julkisessa terveydenhuollossa. Koulu tekee tapaturmailmoituksen vakuutusyhtiölle. 

Tietosuoja-asetuksen mukaan tarvitsemme vakuutetun/huoltajan suostumuksen tapaturmatietojen luovuttamiseksi vakuutusyhtiölle. Raisiossa koulujen Wilmaan on lisätty kohta, jossa huoltaja antaa luvan tietojen luovuttamiseksi vakuutusyhtiölle. Suostumus annetaan kohdassa lomakkeet, julkaisu- ja muut luvat.

Lukiolla terveydenhoitaja tekee tapaturmailmoituksen Wilmaan niissä tapaturmatapauksissa, jotka ovat tulleet terveydenhoitajan hoidettavaksi.

Liikuntatunnilla sattuneista tapaturmista liikunnanopettaja tekee tapaturmailmoituksen.

Raseko

Opiskelijat on vakuutettu IF-vahinkovakuutusyhtiön toimesta. Vakuutus kattaa teoria-, työ- ja liikuntatunnit sekä koulumatkat ja työssäoppimisen. Mikäli opiskelijalla on työsopimus työnantajan kanssa, sovelletaan silloin työnantajan vakuutuksia eikä koulun vakuutus ole voimassa. Mikäli vahinko sattuu, opiskelija kuljetetaan hoitoon asianmukaisella tavalla ensisijaisesti lähimpään terveyskeskukseen. Mikäli ei ole kyse hätätapauksesta, opiskelija saa opintotoimistosta mukaan vakuutustodistuksen. Muutoin se lähetetään opiskelijalle postitse. Tapaturman jälkeen opiskelija käy aina tekemässä toimistossa tapaturmailmoituksen ja kertoo tapahtuneesta opettajalle. Kertomalla asiasta voidaan samankaltaiset tapaturmat ehkäistä helpommin jatkossa.

Tapaturmatilanteessa opettajat antavat ensiavun luokissa.

Terveydenhoitajalle ohjataan koulumatkatapaturmat ja isommat tapaturmat, joita opettaja ei pysty luokassa hoitamaan.

Terveydenhoitaja ohjaa tarvittaessa jatkohoitoon terveysasemalle.

Asiasanat

Nuoret
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Terveydenhuolto, sairaanhoito ja ravitsemus
Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto