Vaalien ulkomainonta

Vaalien ulkomainonta suositellaan aloitettavaksi viikkoa ennen ennakkoäänestystä. Mainoskehikkoja pystytetään eri puolille kaupunkia. Jokainen puolue hoitaa itse mainosten kiinnitykset, niiden kunnossapidon sekä välittömästi vaalien jälkeen niiden poistamisen. Raision kaupunki ei peri maksua mainonnasta.

Kaupunginhallituksen 14.2.2011 § 93 tekemän päätöksen mukaan vaalimainosten kiinnittäminen kielletään kaupungin omistamissa ja hallitsemissa kiinteistöissä ja katualueilla lukuunottamatta em. vaalimainostelineitä.

Mainoksen sijoittamiselle tarvitaan maanomistajan/haltijan suostumus.

Lisätietoa tienvarsimainonnasta: https://vaalit.fi/vaalimainonta

Liitteet