Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

  • Eduskuntavaalit 2019: henkilön, joka haluaa äänestää eduskuntavaaleissa ennakkoon kotonaan, on ilmoitettava siitä viimeistään tiistaina 2.4.2019 klo 16.
  • Europarlamenttivaalit 2019: henkilön, joka haluaa äänestää europarlamenttivaaleissa ennakkoon kotonaan, on ilmoitettava siitä viimeistään tiistaina 14.5.2019 klo 16.

Ilmoittautumiset kotiäänestykseen tulee tehdä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti osoitteeseen Raision kaupunki/keskusvaalilautakunta, Nallinkatu 2, 21200 Raisio tai puhelimitse numeroon 044 797 1000. Ilmoittautumisen määräajat ovat ehdottomia.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva, omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Liitteet