Ideakilpailu 2022

Killin ja nallin patsas Raisiossa.

Ideakilpailulla haetaan Raisioon elävyyttä ja kohtaamisia

Ideakilpailun tavoitteena on löytää lukuisia toteuttamiskelpoisia ideoita Raision elävöittämiseksi. Ideoilla halutaan edistää ihmisten kohtaamista, yhteisöllistä tekemistä, elävää Raisiota ja saada uusia rohkeita avauksia kaupungin kehittämiseen. Ensimmäisiä ideoita odotetaan toukokuussa 2022 ja toteutuksia kesäkaudelle.

Kaupunki maksaa idean toteuttamisesta syntyvät kulut. Parhaille ja toteuttamiskelpoisimmille ideoille myönnetään kohdennettuja avustuksia. Kaupungin avustukset kohdennetaan erilaisiin tapahtumiin, hankkeisiin, projekteihin tai yksittäisiin performansseihin. Avustuksesta päättää kaupunginhallitus. 

Ideakilpailuun voivat osallistua yksityishenkilöt, yhdistykset, yritykset ja muut toimijat. Idean voi toteuttaa kuka tai mikä taho tahansa, kunhan se tapahtuu Raisiossa.

Hyvän idean aineksia ovat:

  • Toteutettava idea tukee Raision kaupungin uutta strategiaa
  • Idea tavoittaa laajasti joko eri kohderyhmiä, eri ikäisiä ihmisiä tai on volyymiltään laaja ja vaikuttava
  • Toteutettava idea luo kohtaamisia tai yhteisöllisyyttä.

Näin jätät ideahakemuksen

  • Ideahakemus on vapaamuotoinen, se voi olla esimerkiksi kirje, video tai diaesitys. Hakemuksen pitää sisältää hakijan yhteystiedot, idean ja sen toteuttamistavan + ajatuksen aikataulusta.
  • Hakemuksessa pitää ilmaista idean toteuttamisbudjetti. Avustuksen suuruus voi olla 100-10 000 € ideaa kohden.
  • Kaupunginhallituksen hyväksymän idean jälkeen kaupunki maksaa ennakkomaksuna 50 % ja loppuosuus maksetaan toteutuksen jälkeen idean loppuraporttia ja maksatuspyyntöä vastaan.
  • Kaupallisiin ideoihin myönnetään avustusta enintään 50 %.
  • Ideakilpailu ei ole tarkoitettu yhdistysten tai muiden toimijoiden perustoiminnan avustukseksi vaan tarkoitus on luoda uutta.
  • Hakemuksia voi jättää ajalla 13.5.-30.11.2022. Hakemukset jätetään nimellä ”Ideakilpailu 2022” joko sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@raisio.fi tai kirjepostilla osoitteeseen Raision kaupunki, PL 100, 21201 Raisio.