Sosiaali- ja terveyskeskus

Keskuksen toiminnan tavoitteena on edistää ja ylläpitää asukkaiden ja yhteisöjen hyvinvointia ja terveyttä sekä sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä.

Palvelut tuotetaan lähi- ja keskitettyinä palveluina Raision kaupungin ja Ruskon kunnan muodostamalla yhteistoiminta-alueella.

Omaa palvelutuotantoa vahvistetaan kehittämällä määrätietoisesti työmuotoja. Kuntalaisten tarpeisiin kehitetään oikea-aikaisesti reagoivia palveluja yhteistyössä kuntaorganisaation eri toimijoiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Palvelut järjestetään joko omana toimintana, yhteistyössä kuntien kanssa tai ostopalveluina.

Sosiaali- ja terveyskeskusta johtaa

Sosiaali- ja terveysjohtaja, Juha Sandberg

Palvelukokonaisuus muodostuu seuraavien palvelualueiden ja niiden alaisten palveluyksiköiden toiminnasta:

Sosiaalipalvelut

Palvelualueen johtaja: johtava sosiaalityöntekijä Leena Lahti

Vammaispalvelut: johtava sosiaalityöntekijä  Hannele Leppänen

Hoito- ja hoivapalvelut

Palvelualueen johtaja: johtava hoitaja Sari Tanninen

Ennaltaehkäisevät palvelut: asiakasohjaaja Tyyne-Maria Malmström

Kehitysvammahuolto: avohoidon ohjaaja Katarina Leino

Kotihoito: osastonhoitaja Elina Porekari

Muistipoliklinikka: sairaanhoitaja Nina Kjeldsen

Palveluasuminen: osastonhoitaja Satu Jätinvuori

SAS-toiminta: SAS-koordinaattori Anne Ahonen-Vuorenheimo ja
omaishoidon koordinaattori Minna Salonen

Terveyskeskussairaala: akuuttiosasto: osastonhoitaja Kim Asunta

Geriatrinen arviointi- ja kuntoutusosasto: osastonhoitaja Jaana Sjöroos

Perhepalvelut

Palvelualueen johtaja: perhepalvelujen johtaja Mikko Hulkkonen

vs. palvelualueen johtaja Hannele Elo-Kuru

Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu: johtava sosiaalityöntekijä
Hannele Elo-Kuru

Terveyspalvelut

Palvelualueen johtaja: johtava ylilääkäri  Arto Raassina 

Raision terveysasema: palveluyksikön johtaja, ylilääkäri Päivi Kokkila
ylihoitaja Jaana-Sofia Saarinen
osastonhoitaja Katri Penttinen

Ruskon terveysasema: palveluyksikön johtaja, ylilääkäri Sari Väinölä
osastonhoitaja Katri Penttinen

Terveysneuvonta:palveluyksikön johtaja, ylihoitaja Jaana-Sofia Saarinen
osastonhoitaja Kaija-Leena Rasimus

Suun terveydenhuolto: palveluyksikön johtaja, ylihammaslääkäri Sari Hänninen-Rauta
osastonhoitaja Mari Impilä

Kuntouttavat palvelut: palveluyksikön johtaja, osastonhoitaja Tiina Virtanen

Päihde- ja mielenterveysyksikkö: palveluyksikön johtaja, johtava psykologi Saila Peurasaari

Työllisyyspalvelut

Palvelualueen johtaja: työllisyyspalveluiden johtaja Kimmo Rinne

Talous- ja hallintopalvelut

Palvelualueen johtaja: talouspäällikkö Sami Koskikallio

Yhteystiedot

Sosiaali- ja terveyskeskus
Villiviini, Nallinkatu 3
Postiosoite: PL 100, 21201 Raisio
sosiaali.terveys@raisio.fi

Sosiaali- ja terveysjohtaja
Organisaatio
Sosiaali- ja terveyskeskus
Yksikkö
HPK Hallinto
Matkapuhelinnumero
+358 44 797 1333
Address
Villiviini, Nallinkatu 3