Sivistyskeskus

Sivistyskeskuksen toimialaan kuuluvat opetus- ja vapaa-aikatoimi.

Keskus vastaa varhaiskasvatus-, opetus-, kirjasto-, kulttuuri-,liikunta- ja nuorisopalveluiden järjestämisestä. Sivistyskeskuksen sekä koulujen, oppilaitosten, päiväkotien ja muiden toimipaikkojen tavoitteena on tuottaa kaupunkilaisten henkistä ja fyysistä sekä sosiaalista hyvinvointia parantavia palveluja ja edistää omatoimista harrastustoimintaa

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan alaisena sivistyskeskus huolehtii eri toimialojensa yksiköiden kanssa asioiden valmistelusta, päätöksenteosta ja täytäntöönpanosta. Sivistysjohtaja on keskuksen johtaja ja toimii esittelijänä kummassakin lautakunnassa. Sivistyskeskus jakaantuu palvelualueisiin, joita johtavat palvelualueiden johtajat.

 • Opetuspalvelut
        perusopetus
        lukio
        Raisio-opisto
 • Varhaiskasvatus
        päivähoito
        esiopetus
 • Kirjastopalvelut
 • Kulttuuripalvelut
 • Liikuntapalvelut
 • Nuorisopalvelut
Sivistysjohtaja
Organisaatio
Sivistyskeskus
Yksikkö
Sivistyskeskus
Matkapuhelinnumero
+358 40 194 4295
Address
Kaupungintalo, Nallinkatu 2
Talouspäällikkö
Organisaatio
Sivistyskeskus
Yksikkö
Opetuspalvelut
Matkapuhelinnumero
+358 44 797 1248
Sähköposti
Address
Kaupungintalo, Nallinkatu 2
Sivistyskeskus
Puhelinnumero
Palvelusihteeri +358 44 797 1330
Palvelusihteeri +358 44 797 1308
Palvelusihteeri +358 44 797 1379
Sähköpostiosoite
Käyntiosoite

Nallinkatu 2
21200 Raisio

Postiosoite

PL 100
21201 Raisio

Location coordinates